Vid normala väderförhållanden prepareras spåren dagligen alternativt vid behov. Prepareringen sker oftast kvälls- eller nattetid för att spåren ska hinna frysa ihop till nästa dag. Vid hårt väder, såsom kraftig vind och snöfall, prioriteras Lindvallens 2 km elljusslinga, Högfjällets 3 km slinga samt Tandådalens 3 km elljusslinga. Övriga spår prepareras så snart det är möjligt med tanke på rådande väderomständigheter. Se vilka spår som är öppna idag » 

Längdspår i Lindvallen/ Högfjället

 

Lindvallen: 2 km (elljus) 3 km (elljus), 4 km, 5 km, 6,2 km                                                                

Spåren utgår från Vallaboden på motsatta sidan av ICA Lindvallen vid Experiumtorget (f d Snötorget). Spåren går i skogsterräng och är något kuperade. 

Vid Vallaboden finns också en värmestuga.

Högfjället: 3 km, 5 km, 8 km, 10 km                                                                                            

Kliv på spåren antingen vid Högfjällshotellet eller vid anvisad parkering vid Gruvens fäbod. Spåren ligger på samma sida av vägen som Högfjällshotellet.

 

Längdspår i Tandådalen/Hundfjället

Tandådalen: 3 km (elljus), 3 km (Pulsenslingan), 11 km (Kalven runt)

Spåren startar vid spårcentralen i centrala Tandådalen alternativt vid Tandådalen Östra.

Hundfjället: 2 km (elljus), 5 km (Trollbäcksslingan)

 Spåren startar vid spårcentralen i Hundfjället vid förbindelseliften mot Tandådalen alternativt spårcentralen i Trollbäcken.

 

Övriga spår i närheten av våra anläggningar

Spår och leder prepareras alternativ vältas vid behov beroende på väder och vind.

I närområdet runt våra skidanläggningar finns flera övriga spår och slingor som sköts av externa aktörer och intresseföreningar. 

Rörbäcksnäs 5 km (elljus), 7 km, 12 km, och 22 km  Spåras
Tandådalen Myflocenter 6 km - Gilleråsspåret, 8 km - Myrflospåret Spåras
Gubbmyren 2 km (elljus) ,5 km, 7 km, 10 km. Ospårad anslutning till Sälfjällstorget Spåras
Tjärnhedsspåret 15 km (elljus) Från Sälens by - Tjärnheden t.o.r. Kuperad terräng Spåras
Turspår på fjället Sälenringen spåras minst 1 gång/v eller efter varje stort snöfall Spåras
Hemfjällstangen 2,5 km, 5 km, 10 km i växlande terräng Spåras

 

Gula leder som spåras alternativt vältas

Antalet km anger turens längd t.o.r. Vältning  = snön packas med vält som ger bra underlag för längdskidåkning.

Högfjällshotellet - Kvillkojan - Lindalen

10 km

vältas

Högfjällshotellet - Östra Tandådalen

 8 km

spåras m. pistmaskin

Högfjällshotellet - Storfjällsgraven

14 km

vältas

Storfjällsgraven - Mellanfjällsstugan

7 km

vältas

Gruven - Östfjällsstugan

6 km

vältas

Gusjösätern - Östfjällsstugan

7 km

vältas

Lördagsgraven - Syndalen (anslutning Sälenringen)

8 km

vältas

Gammelgården - Hemfjällsstugan

10 km

spårmaskin

Gammelgården - Storfjällsgraven

10 km

spårmaskin