ÅK S.M.A.R.T

SE UPP
• Läs igenom åkregler och säkerhetsföreskrifter innan du åker in parken.
• Starta inåkningen på rätt ställe och korsa inte linjerna.
• Lämna landningsområdet snabbt.
MJUKSTARTA MED ENKLA TRICK
• Använd ditt första åk till att värma upp och bekanta dig med parken.
• Om du är osäker på ett hopp eller rail, lär dig sätta tricket på ett enklare hopp
eller rail först.
• Kom ihåg att hastighet, inåkning, och uthopp direkt påverkar ditt hopp och var
du landar.
ANVÄND HJÄLM
• Använd alltid hjälm och ryggskydd när du åker i parken.
RESPEKTERA ANDRA
• En person på hoppet eller railen åt gången.
• Vänta på din tur och meddela när du kör.
• Respektera skyltning och åk inte på stängda hopp eller rails.
TA DET LUGNT
• Åk på din egen nivå så att du behåller kontrollen både på marken och i luften.
• Kom ihåg att hastighet och uthopp bestämmer hur högt du hoppar.
• Vill du utvecklas och lära dig nya trick så boka Snow Park Intro.

Kom ihåg att respekt är viktigt både i parken men även i resten av skidområdet. Så åk smart när du är på väg till och från parken eller till liften och spara ditt bästa trick tills du åter är i parken.