skistars integritetspolitik (VERSION 2022:01)

Din tillid er vigtig for os hos SkiStar ("SkiStar", "vi", "os"). Vores mål med denne politik er, at vi på en tydelig og gennemsigtig måde beskriver for dig, hvordan vi indsamler, bruger, viser, overfører og lagrer dine oplysninger, så du kan føle dig sikker på, at dine personoplysninger gemmes sikkert og ikke misbruges.

Vi vurderer løbende risiciene forbundet med håndtering af personoplysninger og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risiciene. Vi uddanner løbende alle medarbejdere i databeskyttelse.

I denne politik beskriver vi, hvordan og hvorfor SkiStar behandler personoplysninger, når du interagerer med os hos SkiStar, f.eks. på skistar.com, skistarshop.com eller i kundeklubben "MySkiStar". Bestillingsvilkår, købsvilkår og medlemsvilkår for MySkiStar kan findes her.

SkiStar udfører al behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning GDPR. SkiStar AB, org.nr. 556093-6949, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler fra dig. SkiStar Norge AS, org.nr. NO. 977 107 520 MVA, er en del af SkiStar-koncernen og behandler dine oplysninger, når du besøger en af vores norske destinationer. SkiStar AB og SkiStar AS har dermed et fælles ansvar for visse oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger en norsk destination, men SkiStar AB har det overordnede ansvar for hele koncernens aktivitet og udøver en dominerende indflydelse over koncernselskaberne. SkiStar AB er din hovedkontakt, og du skal henvende dig til os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil udøve dine rettigheder. Denne politik bruges af alle virksomheder i SkiStar-koncernen.

Denne politik er særligt rettet mod dig som privatperson, der er eller vil være vores kunde. Hvis du også er medlem af MySkiStar, se særligt afsnit 5. I det omfang oplysningerne i denne integritetspolitik afviger fra det, der gælder for medlemmer af MySkiStar i henhold til afsnit 5, skal bestemmelserne i afsnit 5 finde anvendelse. Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner, kan du finde oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi

Personoplysninger er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, der er i live. Det er f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det kan også være bestillingsnummer og IP-nummer, hvis det kan knyttes til fysiske personer.

1.1 Oplysninger, som indsamles direkte fra dig

Oplysninger, som indsamles, når du foretager en bestilling

Når du bestiller en rejse/aktivitet eller køber et produkt hos SkiStar (samlet "bestilling"), indsamler vi personoplysninger fra dig for at fuldføre din bestilling. Hvis bestillingen omfatter børn, indsamler vi også oplysninger om barnet, forudsat at det er nødvendigt for at fuldføre bestillingen eller levere god kundeservice. Eksempler på oplysninger, som SkiStar indsamler fra dig, kan være:

  • Billede af dig.
  • Identitetsoplysninger, eks. navn, CPR-nummer og fødselsdato.
  • Købsoplysninger, f.eks. hvad du har købt, hvornår og hvor du købte det, hvordan du betalte samt kreditkortoplysninger og/eller andre betalingsoplysninger.
  • Person-/kontaktoplysninger, f.eks. navn, kunde-/medlemsnummer, telefonnummer, adresse og e-mailadresse.
  • Skiløberoplysninger, f.eks. højde, vægt, skostørrelse og erfaring

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt

Når du kontakter os, indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare dit spørgsmål, identificere din bestilling eller håndtere din sag, f.eks. navn, kontaktoplysninger eller oplysninger om din bestilling. Det kan også være mere specifikke oplysninger i forbindelse med en skadesag, f.eks. en lægeerklæring.

Oplysninger, som indsamles via Mine sider

Hvis du registrerer dig med et bruger-id på skistar.com ("Mine sider"), indsamler vi din e-mailadresse for at kunne oprette login. På Min side kan du derefter administrere dine oplysninger.

Du kan også vælge at uploade et profilbillede på Min side.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev

Hvis du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse for at sende markedsføring til dig. Hvis du vælger at give dem, indsamler vi også oplysninger om dit postnummer og bopælsland for at få så relevant indhold som muligt.

Oplysninger, som indsamles ved brug af vores digitale tjenester

Når du bruger nogen af vores hjemmesider, vores apps eller andre digitale tjenester fra os, indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesterne. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer, hvis det kan knyttes til fysiske personer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer rundt i tjenesten, hvilke søgninger du foretager, og hvilke produkter du er interesseret i. Hvis du er logget ind på Mine sider eller giver oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig, kobler vi oplysninger om dine brugsmønstre sammen med andre oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du kan finde flere oplysninger om typen af oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af vores digitale tjenester, i vores cookiepolitik.

1.2 Oplysninger, der indsamles fra en anden person end dig selv

Oplysninger fra andre i dit selskab

Ved bestilling og ved kontakt med os af forskellige årsager kan det forekomme, at en person giver personoplysninger om en eller flere gæster i samme selskab. Vi forudsætter, at den, som giver oplysningerne, har tilladelse til at give de oplysninger om andre, der kræves for at fuldføre bestillingen. Den, der bestiller for andre, bør derfor sørge for, at disse personer forstår, hvordan deres personoplysninger kan blive brugt af os.

Oplysninger fra agenter og digitale partnere

Når du bestiller en rejse med SkiStar via en agent, et rejsebureau eller en hjemmeside (såkaldt digital partner), i det følgende samlet "agent", som vi samarbejder med til markedsføring af vores rejser, giver du personoplysninger til agenten. Den respektive agent er ansvarlig for og håndterer disse personoplysninger. Agenten overfører de oplysninger, der kræves for, at vi kan fuldføre din bestilling i overensstemmelse med vores aftale med agenten.

2. Hvorfor vi bruger dine personoplysninger

SkiStars retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger

SkiStar behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med loven. Det kan forekomme at samme personoplysning behandles til forskellige formål og derfor har forskellige retsgrundlag, f.eks. fuldførelse af en bestilling, baseret på en interesseafvejning, på baggrund af et specifikt samtykke fra dig, eller at oplysningen er nødvendig for at opfylde retlige forpligtelser. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan det stadig være nødvendigt at gemme personoplysningen til andre formål, hvor personoplysningen stadig skal bruges. Vi behandler primært dine oplysninger for at opfylde en aftale, hvori du er part, f.eks. en bestilling.

Administration af din bestilling

For at kunne fuldføre din bestilling og levere det, du har bestilt fra os (dvs. opfylde aftalen), bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder. Oplysningerne bruges f.eks. til at:

  • Udstede bestillingsbekræftelse og andre rejsedokumenter,
  • Foretage bestilling af indkvartering,
  • Sende vigtige oplysninger i forbindelse med din bestilling,
  • Forberede det udstyr, du har lejet, og
  • Gennemføre betaling af det, du har bestilt.

Hvilke oplysninger vi behandler, afhænger af, hvad du har bestilt.

Ved bestilling via telefon optages samtalen baseret på SkiStars legitime interesse i at sikre, hvad SkiStar og kunden har aftalt.

For at kunne yde kundeservice

Når du kontakter os via telefon, chat eller e-mail med spørgsmål, kommentarer eller f.eks. klager, optager vi din samtale og gemmer din chat eller e-mail og bruger dine personoplysninger til servicere dig. Vi gør dette for at kunne opfylde aftalen med dig og baseret på vores legitime interesse i at give dig god service.

Markedsføring og personificering

Vi vil gerne sende relevante tilbud og nyheder om vores produkter og tjenester. Vi bruger derfor dine oplysninger, såsom oplysninger om dine tidligere køb, browsingvaner og søgeindstillinger, som grundlag til at tilpasse vores kommunikation og kontakte dig via post, e-mail eller telefon baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester. På den måde kan vi tilpasse vores markedsføring, så den bliver mere relevant for dig. Vi kan også sende dig oplysninger om samarbejdspartneres produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig.

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du til enhver tid framelde det under indstillingerne på Min side eller på den måde, der er angivet i markedsføringsmail.

Ved særlige begivenheder foretages fotografering til markedsføringsformål, som udføres baseret på vores legitime interesse. Du bliver altid informeret om dette på forhånd og har ret til at modtage et billede, direkte på stedet eller i henhold til afsnit 6 nedenfor.

Udvikling af tjenester og service samt uddannelse

Når du kontakter os via telefon vedrørende kundeservice, optager vi samtalen og behandler dermed dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at bruge samtalen som grundlag for internt uddannelses- og udviklingsarbejde.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter, digitale tjenester og markedsføringskommunikation baseret på vores legitime interesser, hvor vi bl.a. analyserer brugeradfærd til at udvikle, hvordan vi præsenterer oplysninger, tilbud og designer funktioner. I forbindelse med digital kommunikation bruger vi oplysningerne yderligere til at forbedre vores muligheder for at kommunikere effektivt og nå ud til en relevant målgruppe.

Vi bruger også de oplysninger, vi indsamler om vores kunder, til at sende spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med vores produkter og tjenester. Vi gør dette baseret på vores legitime interesse i at udvikle og forbedre vores produkter, tjenester og gæsteoplevelser samt bruge resultaterne som grundlag for det interne uddannelses- og udviklingssamarbejde. Spørgeskemaet er anonymt og behandler kun personoplysninger i det omfang, respondenten selv vælger at indtaste personoplysninger i fritekstfeltet.

Lovkrav

Behandling af dine personoplysninger kan slutteligt også forekomme, så vi kan opfylde forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. med hensyn til sikkerhed og regnskabsaflæggelse.

3. Hvor længe vi gemmer dine oplysninger

Vi gemmer aldrig oplysninger længere, end vi har brug for, og vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne politik. Derefter sletter vi dine personoplysninger på en sikker måde. Samme personoplysninger kan dog gemmes flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at vi kan slette en oplysning fra et system, når den ikke længere behøves der, mens oplysningen fortsat kan være gemt i et andet system, hvor den stadig har et formål i dette specifikke system. Hvis oplysninger er nødvendige efter denne periode til analytiske, historiske eller andre legitime kommercielle formål, træffer vi passende foranstaltninger til at anonymisere disse oplysninger, således at de ikke længere udgør personoplysninger.

3.1 Oplysninger, som indsamles fra dig

Oplysninger, som indsamles, når du foretager en bestilling

De personoplysninger, vi indsamler under en bestilling, gemmes i vores kundedatabase i fem år. Hvis du inden for fem år interagerer med os, gemmes oplysninger om tidligere bestillinger/produkter i yderligere fem år. Personoplysninger gemmes som udgangspunkt til markeds- og kundeanalyser, til statistikformål og for at give dig en bedre bestillingstilbud og bedre service. Personoplysninger gemmes også for at gøre det muligt at opfylde lovkrav, der findes for pakkerejser, og for at kunne finde dokumentation om bestillingen ved en eventuel reklamation. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i ti år, så vi har mulighed for at kunne forsvare os mod retskrav.

I henhold til loven er vi forpligtede til at bogføre og gemme visse oplysninger, der udgør regnskabsmæssige oplysninger. Vi skal derfor gemme disse oplysninger i ca. syv år.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt

Når du ringer til os eller chatter/e-mailer med vores kundeservice, gemmer vi samtalen med dig i 90 dage.

Oplysninger, som indsamles via Min side

Oplysninger fra Min side gemmes i vores kundedatabase i fem år.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev

Hvis du har registreret dig for at modtage vores nyhedsbrev, opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dette, så længe du ikke afmelder dig nyhedsbrevet eller giver os besked om, at du ikke længere vil modtage det. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via Min side eller på den måde, der er angivet i mailen.

3.2 Oplysninger, der indsamles fra en anden person end dig selv

Oplysninger, som indsamles fra andre i dit rejseselskab

Se afsnittet "Oplysninger, som indsamles, når du foretager en bestilling".

Oplysninger, som indsamles fra agenter og digitale partnere

Se afsnittet "Oplysninger, som indsamles, når du foretager en bestilling".

4. Hvem udleverer vi personoplysninger til

For at kunne fuldføre den bestilling, du har foretaget hos os, og i øvrigt udføre vores virksomhed, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores underleverandører og samarbejdspartnere. Vi deler kun personoplysninger med disse, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan udbyde deres tjenester til dig og os, og de får kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige.

Underleverandører

For at opfylde formålene med vores behandling af dine personoplysninger deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der leverer tjenester til SkiStar, f.eks. til at håndtere forsendelse og levering af dine varer. Disse virksomheder må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores udtrykkelige instruktioner og må ikke bruge dine oplysninger til deres egne formål. De er også påkrævet ved lov og aftale at beskytte dine personoplysninger.

Leverandører af rejserelaterede tjenester

For at opfylde formålene med vores behandling af dine personoplysninger deler vi dine personoplysninger med virksomheder, som leverer tjenester direkte til dig på vegne af SkiStar, f.eks. skiskole og boligformidlere, f.eks. hoteller.

Sådanne leverandører får adgang til de personoplysninger, der skal bruges for at fuldføre bestillingen. Disse leverandører er uafhængigt ansvarlige for og håndterer personoplysninger i overensstemmelse med den respektive leverandørs integritetspolitik.

IT-leverandører

Vi bruger en række forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse lagres og håndteres personoplysninger. Vi beskytter dine oplysningers integritet og sikkerhed ved alle sådanne former for håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. I disse tilfælde foretages der ingen overførsler til tredjemand. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller er installeret hos leverandøren og indebærer, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instruktioner.

Webanalysevirksomheder og sociale medier

Vi bruger eksterne leverandører til personificering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og til brugerfeedback. De oplysninger, det drejer sig om, er frem for alt oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau. Vi kan også bruge sociale medier, f.eks. Facebook, til vores markedsføringskommunikation.

I SkiStar

Vores integritetspolitik gælder alle koncern- og datterselskaber i SkiStar. Det betyder, at SkiStar AB har samme adgang til personoplysninger som den specifikke destination eller afdeling, du lokalt har været i kontakt med. Dog med den begrænsning, at den enkelte medarbejder kun kan se oplysninger, der er relevante for udførelsen af medarbejderens arbejdsforpligtelser.

Myndighed

Hvis vi er forpligtede i henhold til loven, eller hvis loven tillader det, kan vi dele personoplysninger med staten og myndigheder, i det omfang det er nødvendigt.

5. Særligt for dig, der er medlem af MySkiStar

Du kan finde de fulde medlemsvilkår her.

Ved at blive medlem af MySkiStar indgår medlemmet en aftale med SkiStar, ifølge hvilken det er nødvendigt for SkiStar at anvende personoplysninger og andre oplysninger, som medlemmet giver SkiStar (f.eks. navn, e-mail, personnummer, brugernavn, kontooplysninger, købsoplysninger, oplysninger og statistikker om medlemmets skiløb osv.), for at opfylde SkiStars forpligtelser over for medlemmet og administrere parternes aftaleforhold. Det omfatter at sende vigtige oplysninger i forbindelse med aftaleforholdet, f.eks. administrative meddelelser. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan du ikke blive medlem af MySkiStar.

Som det fremgår af punkt 6 i vilkårene, har du som medlem af MySkiStar ret til at modtage relevant og personlig kommunikation om vores produkter og tjenester, herunder personlige tilbud, via vores forskellige kanaler. Det kan også indebære udarbejdelse toplister, tips om træning m.m., som vi deler med dig som medlem. Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde aftalen med dig.

Dine personoplysninger kan desuden blive behandlet på overordnet niveau til generelle markeds- og kundeanalyser og statistikker. Vi kan f.eks. samle statistikker om salg, forsendelser eller benyttede tilbud. Vi gør dette baseret på vores legitime interesser i at gennemføre generelle analyser for øget kundeindsyn og at vurdere, forbedre og udvikle vores tjenester og produkter. Vi udfører ikke analyse eller opfølgning af de enkelte medlemmer til disse formål.

Hvis du som medlem ikke ønsker, at dine personoplysninger skal behandles til formål, som vedrører direkte markedsføring, kan du indsende en skriftlig anmodning om dette til SkiStar ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger eller framelde dig direkte i vores direkte markedsføringsforsendelse. Du kan også til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev på "Min side".

6. Dine rettigheder

Ret til at modtage information, om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig

Ud over at du online har adgang til de personoplysninger, der er relateret til Min side eller din bestilling, har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, samt oplysninger om, hvordan vi behandler dem.

Ret til kontrol over dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at oplysninger om dig fjernes, fuldstændiggøres eller rettes. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i nogle tilfælde, f.eks. mens vi retter dem.

I forbindelse med automatisk behandling, som udføres baseret på samtykke eller aftaler, hvor personoplysninger indsamles direkte fra dig, har du ret til at anmode om dine personoplysninger i et format, der er struktureret, almindeligt og maskinlæsbart.

Behandling, som udføres baseret på en legitime interesser, har du altid ret til at gøre indsigelse mod i henhold til databeskyttelsesforordningen. Så foretager vi en interesseafvejning baseret på din specifikke situation for at vurdere, om det stadig er berettiget at behandle dine personoplysninger til det angivne formål. Hvis behandlingen er gennemført til direkte markedsføring, ophører vi dog med at gennemføre den uden forudgående interesseafvejning.

Du er når som helst velkommen til at kontakte os på personuppgifter@skistar.com for at udøve dine rettigheder. I e-mailen skal du oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger, så vi kan identificere dig. Hvis vi ikke kan identificere dig, vender vi tilbage og beder dig om flere oplysninger for at kunne håndtere din anmodning.

Du kan også anmode om sletning af dine personoplysninger via vores SkiStar-app (bemærk, at hvis vi stadig har en berettiget grund til at gemme oplysningerne i henhold til f.eks. loven eller aftale, kan din anmodning blive afslået).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, anonymiserer vi de personoplysninger, vi har om dig, og ophører med den behandling, der er omfattet af samtykket. Det kan du også nemt gøre under indstillinger på Min side.

Det kan forekomme, at samme personoplysning behandles både baseret på samtykke og baseret på, at oplysningen er nødvendig eller baseret på andre regler. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan personoplysningen stadig bruges af os til andre formål.

7. Cookies

På skistar.com og skistarshop.com bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle vores hjemmesider. Vi kan ikke identificere dig, når du besøger vores hjemmesider, ved hjælp af disse oplysninger, men da en IP-adresse skal anses som en personoplysning, informerer vi om behandlingen. Til denne håndtering gælder foruden denne integritetspolitik også vores cookiepolitik.

8. Ændringer af denne integritetspolitik

Vi kan fra tid til anden ændre denne integritetspolitik, og alle ændringer træder automatisk i kraft af tredive (30) dage efter, at de er blevet offentliggjort på skistar.com. Hvis ændringen er særligt relevant eller væsentlig, får du besked om ændringen. Hvis vi foretager ændringer i integritetspolitikken, som anses for at være nødvendige for at opfylde forpligtelser i henhold til loven, udtalelser eller beslutninger, kan den nye integritetspolitik træde i kraft med det samme, når den er offentliggjort på skistar.com.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med de svar, du har modtaget, har du ret til at indgive klager til den svenske integritetsbeskyttelsesmyndighed. Læs mere på den svenske integritetsbeskyttelsesmyndigheds hjemmeside.

personuppgift@skistar.com

eller pr. brev til

SkiStar AB

Att: Kundservice

Fjällvägen 25

780 91 Sälen