Från SkiStars halvårsrapport Q2 2022/23

Stefan Sjöstrand, VD har ordet

10 december 2022 i Sälen

SkiStars årsstämma 2022

Senaste delårsrapporten & års- och hållbarhetsredovisning 2021/22

SkiStars helårsresultat är det bästa i bolagets historia. Ta del av SkiStars års- och hållbarhetsredovisning som ger en god inblick i bolagets olika verksamheter och hur de utvecklas.

Legala pressmeddelanden

Finansiell kalender