Från SkiStars delårsrapport Q3 2022/23

Stefan Sjöstrand, VD har ordet

Från kl. 14:00 tors den 12/10 2023 i Stockholm

Kapitalmarknadsdag 12 oktober 2023

Senaste delårsrapporten & års- och hållbarhetsredovisning 2021/22

SkiStars helårsresultat är det bästa i bolagets historia. Ta del av SkiStars års- och hållbarhetsredovisning som ger en god inblick i bolagets olika verksamheter och hur de utvecklas.

Legala pressmeddelanden

Finansiell kalender