Varför välja SkiStar?

Varje år gör vi på SkiStar en omfattande rekryteringsinsats då vi tar emot tusentals ansökningar. Det kräver en bra och effektiv rekryteringsprocess för att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats inför varje säsong.

VÅR HISTORIA

Under de senaste tio åren har över 12 000 unga mellan 18-24 år getts möjligheten att få en fot in på arbetsmarknaden genom anställningar på våra destinationer. Vår rekryteringsprocess har utvecklats under många år och idag sker en stor del av de grundläggande stegen genom ett webb-baserat verktyg som hjälper oss att ta fram ett bra urval av potentiella kandidater.

Att vara en stor arbetsgivare för unga innebär ett omfattande ansvar. För många av våra medarbetare innebär en anställning hos oss att man flyttar hemifrån och kastas in i en ny värld. Med vår långa erfarenhet har vi arbetat fram modeller för hur vi ska hjälpa våra nya medarbetare till ett bra välmående genom stöd och hälso- och klimatfrämjande aktiviteter. 

VÅR FILOSOFI

Våra medarbetare är vår främsta tillgång och nyckeln till SkiStars framgång. Deras engagemang och bemötande är en förutsättning för att våra gäster ska få minnesvärda fjällupplevelser. 

En viktig del av vår filosofi är utbildning av nya och återvändande medarbetare. Vi erbjuder samtliga medarbetare utvecklings- och utbildningsmöjligheter och vi har ett väl utformat introduktions- och utbildningsprogram som hjälper till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att ta sig an sina arbetsuppgifter och trivas hos oss. Som en del i anställningen ingår också utbildningar inom hållbarhet, försäljning och service.

Varje år genomgår samtliga medarbetare en webbaserad utbildning som omfattar bland annat arbetsmiljö, hållbarhet och GDPR. I snitt har varje medarbetare genomfört 10 utbildningstimmar under året . 

SKISTAR ACADEMY - för medarbetare i ledande positioner

Bra ledarskap och duktiga ledare är en kärnfråga för oss och en förutsättning för att ge en bra gästupplevelse. För att ge medarbetare i ledande positioner rätt förutsättningar att lyckas och må bra erbjuder vi kontinuerligt ledarutbildningar under namnet SkiStar Academy. Här utbildar vi våra ledare inom ett brett spann av ämnen, från retorik och digitalisering till medarbetarskap. Programmet omfattar alla chefer och ledare, såväl helårs- som säsongsanställda.

Kontakta oss

Tack för att du hör av dig till oss, vi återkommer till dig så snart vi kan.

Vänliga hälsningar

SkiStar Rekrytering och Bemanning