Regler for skiløb

1

Vær opmærksom – vis hensyn
Opfør dig på en sådan måde, at du ikke risikerer at skade andre.

2

Tilpas farten
og skiløbet til terrænet, udstyret, vejret og dine egne evner.

3

Vælg den rigtige køreretning!
Hvis du kommer oppefra, skal du holde afstand til løbere, der er foran dig.

4

Kør med god margen!
Hold så stor afstand, at dem, du kører forbi, har tilstrækkelig plads.

5

Start forsigtigt!
Kontrollér – opad og nedad – at bakken er fri, inden du begynder at løbe.

6

Stop kun, hvor du kan ses!
Hvis du skal stoppe, skal du gøre det der, hvor du kan ses, og hvor andre kan køre uden om dig.
Hvis du falder – flyt dig fra løjpen hurtigst muligt.

7

Klatr op ved siden af løjpen
især ved dårlig sigtbarhed.

8

Respekter skiltningen!
Regler og anvisninger på bakken er til af hensyn til dig og de andre. Følg dem!

9

Hjælp til!
Du skal hjælpe til ved ulykker.

10

Opgiv navn og adresse!
Hvis du er indblandet i en ulykke, skal du opgive navn og adresse.