Förändringar i trafiken under vecka 8-9

Under perioden 20/2-3/3 påverkas trafikläget runt Sälen och Mora av Vasaloppet och sportlovstrafiken därför rekommenderas några alternativa resvägar till Sälen.

Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alternativt väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.