Dumma människor

En podd om populärkultur, psykologi och mänskligt beteende med Lina Thomsgård och psykologen samt författaren Björn Hedensjö.

Lina Thomsgård och Björn Hedensjö undersöker vad forskningen säger om mekanismerna bakom mänskligt beteende. Om vi är så rationella, kunskapssökande och objektiva som vi tror - varför beter vi oss då så omänskligt korkat?