Förändringar i trafiken under vecka 8-9

Under perioden 20/2-3/3 påverkas trafikläget runt Sälen och Mora av Vasaloppet och sportlovstrafiken därför rekommenderas några alternativa resvägar till Sälen.

  • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs och Torgås, länsväg 1047.
  • Alternativ väg från Sälenfjällen välj länsväg 1051 mot Transtrand. Sedan riksväg 66 över Malung–Ludvika–Västerås. Trafik mot södra Sverige tar riksväg 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
  • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan riksväg 66 mot Sälen.