Lavininformation Åre

SkiStar Åre bedriver bekämpning av lavinfara i lavinterräng dit man kan glida från en öppen lift/nedfart tillbaka till en öppen lift/nedfart. Bekämpning sker i första hand med sprängämne. Trots det kan man aldrig helt säkert säga att dessa sluttningar är säkra att åka i.

SkiStar Åre lämnar daglig information om vilka åtgärder man genomfört/planerar genomföra samt en bedömning av aktuellt läge (se nedan). I terräng som ligger utanför de områden man når genom att glida från och tillbaka till en öppen lift/nedfart bedrivs ingen bekämpning. 

OBS! Det är aldrig lavinfara i våra öppna nedfarter och liftar. Här kan du åka och vara säker på att inte drabbas av laviner, oavsett lavinfaran i offpistterräng.

Vår Skidpatrull eller Gästservice på Kabinbanan svarar gärna på dina frågor. Telefon +46 647 13000.

2019-01-20
Duved
Senaste dagarnas drevsnö har samlats som mest kring trädgräns och där är också lavinfaran som störst. Undvik O-S sluttningar som är 30 grader eller brantare och se upp med terrängfällor så som raviner eller hängdrivor. Ingen planerad lavinbekämpning idag.

2019-01-18
Åre
Efter gårdagens ostliga vindar med viss nederbörd har vinden åter vänt och transporterat snön till ostsluttningar. Där ligger den nu ovanpå tidigare flak av snö. Processer i snötäcket tyder på att den nya snön binder dåligt mot den tidigare drevsnön. Var aktsam i sluttningar brantare än 25 grader. Läs av hur snön beter sig under skidorna. Sprickbildningar och dova ljud från snötäcket är ledtrådar till att snön är instabil.
Om vädret tillåter planerar vi bekämpning i högzon under dagen. Svartberget, Östra ravin och

Som grund för lavininformationen ligger Naturvårdsverkets nationella Lavinprognoser. Vill du ha mer information om lavinläget utanför det område SkiStar Åre bedriver bekämpning i hänvisar vi till lavinprognoser.se

Informationsskyltar finns på de vanligaste platserna där man lämnar SkiStar Åres område. På skyltarna finns bland annat terrängklassificering på karta samt information om vad man bör tänka på och känna till.

Punkterna nedan gäller vid all offpist åkning.

  • Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (RECCO, Transceiver, Sond, Spade, Ballongsäck) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.
  • Åk aldrig ensam
  • Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.
  • Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.
  • Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.
  • Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.
  • Vid en olycka kan det ta lång tid att få hjälp.
  • Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin.


Offpist

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.

Trygg offpiståkning med guide

Häng med vår guide på offpiståkning/friåkning. Vi har flera offpistprodukter att välja mellan. Vi åker på trygga ställen med duktiga guider från SkiStar Experience.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy