Att tänka på

Det är viktigt att ställa in bindningarna korrekt. Skidorna ska inte lösas ut för lätt samtidigt som det är viktigt att förhindra knäskador av för hårt inställda bindningar som inte löser ut när du ramlar. Vår rekommendation är att alltid ställa in bindningarna hos sakkunnig i en av våra butiker, eller att vara noggrann med att ange rätt uppgifter i fälten (kroppsvikt, sulmått och erfarenhet) som framgår vid köp via vår hemsida. Våra experter ställer alltid in bindningarna efter uppgifter som anges vid internet-beställning, vilket vi anteckningar och skickar med i ditt paket.

Så ställer du in

  1. Ange pjäxans sulmått genom att lätta på spärren på respektive bindning och ställ in bindningen efter pjäxans millimeter-angivelse
  2. Sätt fast pjäxan i bindningen för att kontrollera att pjäxan sitter bra
  3. Ställ in din vikt på både fram- och bakdel av bindningen genom att vrida på justeringsskruven med en skruvmejsel

Pjäxa till artikel.png

Sulmått: Så tar du reda på pjäxans sullängd

Sulmåttet är yttermåttet från pjäxans tå till häl, måttet anges i millimeter och finns oftast angivet på utsidan av pjäxans häl. I de fall du inte kan hitta något mått kan du mäta pjäxans yttermått från tå till häl (anges i millimeter). Denna information behövs för att kunna montera dina bindningar korrekt. Sulmåttet är inte detsamma som pjäxans storlek.

Inställning efter din vikt

En medelgod åkare eller en nybörjare ska normalt ha en siffra under sin vikt. Väger du 70 kg resulterar det i inställningssiffra 6. 80 kg resulterar då i inställningssiffra 7 osv. En avancerad åkare bör ha ungefär samma siffra som sin vikt; väger du 70 kg bör siffran vara 7.

Definitionslista:

Vikt
Desto mer du väger desto mer belastning utsätts bindningen för, vilket i sin tur kräver en högre siffra för att du ska sitta fast med bindningarna.

Erfarenhet och åkstil
En erfaren åkare, i jämförelse med en nybörjare, har ofta större påfrestningar genom en aggressivare åkstil. Detta kräver ofta en högre siffra för att bindningen inte ska lösa ut för enkelt.

DIN-skala

Ofta anges siffran för din vikt via DIN-skalan vilket är en förkortning av ”Deutsches Institut fur Normung”. Genom att räkna ut vikt, längd, åkstil och sullängd får du fram ditt DIN-tal för att noggrannare ställa in dina bindningar. Läs mer på http://www.dinsetting.com/.