Audi test drive i Åre

Audi har genom sitt samarbete med Åre tagit fram en värdeskapande aktivitet med tydlig positiv inverkan på gästernas framtida val av bil.

Audi har varit en långsiktigt partner och aktör i Åre. Kontinuitet bygger relation och ger maximal utdelning av samarbetet.

Närvaron är bred och tydlig med aktiviteten ”Audi test drive” (provkörning på Åresjön) som huvudattraktion. Detta har blivit så populärt att man måste anmäla sig flera veckor i förväg för att vara säker på att kunna delta och för en del är ”Audi test drive” en reseanledning till Åre.

”Audi test drive” är den mest kända aktiviteten på destinationen och Audi är den mest kända aktören. 33 procent av besökarna i Åre har själva spontant uppgett att de sett Audi i Åre medan 72 procent har känt igen Audi vid listning/igenkänning (vilket är resultat som kan liknas vid ett normalt huvudsponsorskap enligt Rubin Researchs erinransindex).

Aktiviteten är mycket omtyckt. De som provkört ger aktiviteten ett helhetsbetyg på 4,6 medan bemötandet från personalen får 4,8. En majoritet svarar att anledningen till att de anmälde sig var för att det är en rolig aktivitet (64 procent), medan andra gjorde det av nyfikenhet för fyrhjulsdriften (22 procent) eller för att man är intresserade av att köpa Audi (12 procent). Efter provkörningen svarade 88 procent att aktiviteten haft en positiv inverkan på deras framtida val av bil, och nästan lika imponerande är att provkörningsaktiviteten haft en positiv inverkan även på de som endast sett aktiviteten på håll/från backen där 14 procent blivit positivt påverkade av Audi för framtida val av bil.

I gruppen som provkörde uppger 94 procent att de blivit mer positivt inställda till Audi medan motsvarande andel av alla besökare i Åre ligger på 23 procent. Båda resultaten är extremt bra.

Slutligen den kanske intressantaste parametern — preferens. Audi har en marknadsandel om 23 procent bland de som deltar i provkörningsaktiviteten. Efter provkörningen svarar 53 procent att de skulle köpa Audi om de skulle köpa ny bil idag. Studerar man preferensen brett bland alla som besöker Åre så ligger Audis marknadsandel på 12 procent medan preferensen efter besöket i Åre ligger på 25 procent