Försiktighetsåtgärder i skidskolan

All verksamhet i skidskolan bedrivs utomhus.

  • Vi begränsar till en förälder som hämtar och lämnar vid våra samlingsplatser. 
  • All undervisning sker utomhus. Kläder efter väder är viktigt då vi är ute hela lektionspasset.
  • Valles barnpassning bedrivs endast i Sälen denna säsong och då utomhus.