Försiktighetsåtgärder - aktiviteter

Alla våra aktiviteter och lektioner bedrivs utomhus, så ett tips är att du klär dig efter väder.

 • Vi begränsar till en förälder som hämtar och lämnar vid våra samlingsplatser.
 • Vi sprider ut alla våra samlingar i möjligaste mån.
 • SkiStars personal undviker onödig kroppskontakt med gäst. Vid eventuella omhändertagande vid skador så har vi särskilda rutiner och försiktighetsåtgärder framtagna.
 • Föräldrar hjälper till att ta på och av utrustning.
 • Instruktörer och ledare har handsprit tillgänglig under aktiviteterna.
 • Där deltagarna får vatten eller förtäring är alltid det som ska ätas och drickas portionsförpackat.

I våra klätterparker:

 • Uppmanar vi alla att hålla avstånd.
 • Köer till tornet ordnas med rep och extra skyltning.
 • Vid uppgång i tornet slussas gästerna två och två av instruktör för att undvika trängsel på översta plan.
 • På varje våning får max 5 personer vistas per gång.
 • På plattformarna längs banan får max 2 gäster och en instruktör vistas. 
 • Selar och hjälmar desinficeras efter varje användning. Särskilt medel för denna typ av utrustning används.
 • Handsprit finns alltid tillgängligt i utlämningsbodarna.