Trygg-Hansas av- och ombokningsförsäkring

Försäkringen nedan gäller för bokningar gjorda till och med 30 september 2020.

Trygg-Hansas av- och ombokningsförsäkring gäller för av- och ombokning av ditt boende innan ankomst och under din vistelse. 

Försäkringen tecknar du samtidigt som du bokar din resa eller senast innan första delbetalning är gjord.

Faktablad för Trygg-Hansas av- och ombokningsförsäkring (PDF) » 

Villkor (1805:01) för Trygg-Hansas av- och ombokningsförsäkring samt information om klagomålsansvarig (PDF) »