Var vill du bo?
Vilka
Ankomstdag
Vart går nästa resa?

Regler för skidåkning

1

Var uppmärksam – visa hänsyn
Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

2

Anpassa farten
och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

3

Välj rätt åkriktning!
Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.

4

Kör om med marginal!
Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

5

Starta försiktigt!
Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.

6

Stanna bara där du syns!
Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.

7

Klättra upp vid sidan av nedfarten
särskilt vid dålig sikt.

8

Respektera skyltar!
Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!

9

Hjälp till!
Du måste hjälpa till vid olycksfall.

10

Uppge namn och adress!
Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.