Lavinskala

 
Lavinfara Rekommendation Sannolikhet för lavin Storlek och utbredning

5 Extrem

Undvik all lavinterräng. Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer med säkerhet. Stora till mycket stora laviner i många områden.

4 Stor

Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng undanrådes. Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer troligen. Stora laviner i många områden eller mycket stora laviner i delar av terrängen.

3 Betydande

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker. Det är troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är möjliga. Små laviner i många områden, stora laviner i delar av terrängen eller mycket stora laviner på enstaka platser.

2 Måttlig

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste passagerna. Det är möjligt för människor att utlösa laviner men spontana laviner är osannolika. Små laviner i delar av terrängen eller stora laviner på enstaka platser.

1 Liten

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen. Mänskligt utlösta och spontana laviner är osannolika. Små laviner på enstaka platser eller i extrem terräng.