Övriga spår och leder

Övriga spår i närheten av våra anläggningar
Spår och leder prepareras alternativ vältas vid behov beroende på väder och vind.
I närområdet runt våra skidanläggningar finns flera övriga spår och slingor som sköts av externa aktörer och intresseföreningar. 

Rörbäcksnäs 5 km (elljus), 7 km,
12 km, och 22 km 
Spåras
Tandådalen Myflocenter 6 km - Gilleråsspåret,
8 km - Myrflospåret
Spåras
Gubbmyren 2 km (elljus) ,5 km,
7 km, 10 km.
Ospårad anslutning
till Sälfjällstorget
Spåras
Tjärnhedsspåret 15 km (elljus)
Från Sälens by
- Tjärnheden t.o.r.
Kuperad terräng
Spåras
Turspår på fjället

Sälenringen spåras
minst 1 gång/vecka
eller efter varje
stort snöfall

Spåras
Hemfjällstangen 2,5 km, 5 km,
10 km i växlande terräng
Spåras

Gula leder som spåras alternativt vältas
Antalet km anger turens längd t.o.r. Vältning  = snön packas med vält som ger bra underlag för längdskidåkning.

Högfjällshotellet
- Kvillkojan - Lindalen

10 km

vältas

Högfjällshotellet
- Östra Tandådalen

 8 km

spåras m. pistmaskin

Högfjällshotellet
- Storfjällsgraven

14 km

vältas

Storfjällsgraven
- Mellanfjällsstugan

7 km

vältas

Gruven
- Östfjällsstugan

6 km

vältas

Gusjösätern
- Östfjällsstugan

7 km

vältas

Lördagsgraven
- Syndalen
(anslutning
Sälenringen)

8 km

vältas

Gammelgården - Hemfjällsstugan

10 km

spårmaskin

Gammelgården
- Storfjällsgraven

10 km

spårmaskin