Varför stänger klätterparken vid åska?

Eftersom klätterparken består av ett höga pålar så stänger vi parken vid åskväder för att inte ha gäster uppe i parken vid eventuella blixtnedslag.