Verksamheten

SkiStars verksamhet är uppdelad i tre segment: Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering

Skidanläggningar – Drift
Segmentet omfattar drift av anläggningar samt försäljning av samtliga produkter och tjänster. Fokus ligger på försäljning och effektiv drift. Resultatet belastas med en beräknad internhyra på investerat kapital i segmentet Infrastruktur. Intäkter från andra segment förekommer ej. 

Läs mer i årsredovisningen »
Mer detaljerad information om Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och St. Johann »

Infrastruktur
Segmentet omfattar anläggningstillgångar som mark, liftar, fastigheter, investeringar i delägda företag etcetera. Fokus ligger på rimlig avkastning på gjorda investeringar. Intäktskällorna är intern hyra från segmentet Skidanläggningar Drift samt avkastning på anläggningstillgångar.

Läs mer i Årsredovisningen »

Exploatering
Segmentet omfattar markfastigheter som inte används inom segmentet Infrastruktur. Fokus ligger på att utveckla och realisera värden.

Läs mer i Årsredovisningen »

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy