Årstämma 2018

Årsstämma för verksamhetsåret 2017/18 kommer att äga rum den 15 december 2018 i Åre.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning, se mer information här.

 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen, enklast per e-mail till stammoarende@skistar.com, alternativt via post på följande adress:

SkiStar AB

Att: Stämmoärende

780 67 Sälen

Aktieägarens begäran ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Aktieägare ombeds därför inkomma med sådan begäran så snart som möjligt och senast sju veckor före årsstämman (dvs. den 27 oktober 2018).

 

I samband med att kallelse till årsstämman utfärdas (4-6 veckor före årsstämman) kommer aktieägare att erbjudas möjlighet till bokning av aktieägarpaket för årsstämman. Aktieägarpaketet kommer att innehålla boende i dubbelrum på Holiday Club i Åre, fredag-söndag 14-16 december, samt två dagars SkiPass. Paketet inkluderar även fri entré till upplevelsebadet och entré till Season Sauna/Spa. Pris vid två personer i dubbelrum 2 485 kr.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy