Årstämma 2018

Årsstämma för verksamhetsåret 2017/18 kommer att äga rum den 15 december 2018 i Åre. Mer information inför årsstämman, inklusive information om bokning av aktieägarpaket, kommer att hållas tillgänglig efter sommaren.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning, se mer information här.

 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen, enklast per e-mail till stammoarende@skistar.com, alternativt via post på följande adress:

SkiStar AB

Att: Stämmoärende

780 67 Sälen

 

Aktieägarens begäran ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Aktieägare ombeds därför inkomma med sådan begäran så snart som möjligt och senast sju veckor före årsstämman (dvs. den 27 oktober 2018).

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy