Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen av SkiStar utgår från bolags­ordningen, aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholm ABs regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar och regler.

Riktlinjerna avseende Svensk kod för bolagsstyrning finns att tillgå på den hemsida som tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  

Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd samt processbeskrivning för intern kontroll finns att tillgå på följande sidor.

Mer information

VD och Ledning » Ägare »
Årsstämma 2018 Ersättningsutskott »
Valberedning » Tidigare bolagsstämmor »
Styrelse » Incitamentsprogram »
Revision och kontroll » Bolagsordning »
Revisionsutskott » Bolagsstyrningsrapporter »

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy