Förebyggande åtgärder Covid-19

Inför denna säsong lägger vi extra stort fokus på trygghet och säkerhet, både för dig som gäst och för vår personal.

Vi kommer att vidta alla tänkbara åtgärder för att din vistelse hos oss ska vara så säker som möjligt. Vårt självklara mål är att erbjuda dig en trevlig vistelse, men med reservation för att det kommer att bli lite annorlunda en period framöver.

Vi håller oss underrättade i utvecklingen av Covid-19 och följer de rekommendationer och instruktioner som ges av Folkhälsomyndigheten. 

Personalen stannar hemma vid minsta förkylningssymptom och vi uppmanar dig som gäst att göra detsamma.

Regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster till ett visst antal personer berör inte badhus. Vi har ändå valt att minska antalet personer i vår anläggning (Äventyrsbad, Saunavärld och SPA-avdelning) till hälften av vad vi i vanliga fall tar in. Detta i ett led att säkerställa att alla, både gäster och personal, kan hålla avstånd till varandra. Vi vill uppmana alla att visa hänsyn till varandra och ha förståelse för att man ibland måste vänta eller avvakta på sin tur.  När vi nått ett fullt bad tar vi löpande in fler gäster allteftersom färdigbadade gäster lämnar oss. En in en ut.

 

Nedan kan du läsa om ytterligare åtgärder vi har vidtagit för att minimera smittspridning:

Nummerlappssystem

För att möjliggöra social distansering har entrén nu ett nummerlappssystem. Då behöver du som gäst inte stå i en kö och kan välja själv om du vill vänta på din tur inomhus eller utomhus.

Omklädningsrum

Vi har valt att inte spärra av några skåp i omklädningsrummet. Då kan familjer och sällskap byta om nära varandra och lättare hålla avstånd till andra gäster. Det finns desinfektionsmedel utplacerat så att du kan torka av ditt skåp innan och efter användning.

Utökade städrutiner

Vi utökar våra städrutiner i enlighet med de föreskrifter som finns då städning och god handhygien minimerar risken för smittspridning. Personalen är ombedd att tvätta och sprita händerna löpande under arbetsdagen. Handtag, kranar och andra lokalytor städas regelbundet. 

Vattenrening

Covid-19-viruset dör i kontakt med klorerat vatten vilket innebär att risken för smittspridning är minimal i bassängerna. 

På Experium har vi ultrafiltrering vilket innebär att det finns en inbyggd virusbarriär i vår mekaniska vattenrening som i sin tur minimerar smittspridningen ytterligare.

SPA och behandling

  • Vi vill att du som gäst tvättar dina händer innan behandling, enligt rekommendationer.
  • Vi hälsar dig välkommen utan att ta i hand.
  • Vi byter alltid handdukar, desinficerar massagebänkar och behandlingsredskap/instrument efter varje gäst.
  • Vi som jobbar har arbetskläder och inte våra vanliga kläder på oss under arbetstid.
  • Vi använder plasthandskar och annat skyddsmaterial i största möjliga mån.
  • Vi har rätt att neka behandling vid sjukdomssymptom hos gäst.

Surflektioner

För att vi ska kunna säkerställa att ett gynnsamt avstånd hålls kommer FlowRider®-instruktören ha en mer passiv roll än vad denne har under normala omständigheter. 

Det kommer finnas en instruktör med på varje lektion för att hjälpa och guida gäster till att bli så bra som möjligt, däremot kommer inte instruktören stå nära eller hålla i den som surfar. Instruktören kommer alltså finnas där för att visa hur det går till samt ge tips och gästen får sedan själv testa detta i vågen.

Om du som gäst bokar plats på en grupplektion (30 eller 60 minuter) kommer du bli en del av en grupp tillsammans med andra. 

Det kommer finnas sittplatser så att gäster kan sitta utspritt i väntan på sin tur och instruktören kommer finnas på plats hela tiden för att säkerställa att avstånd hålls.