Vd har ordet

Från SkiStars delårsrapport för Q1 2023/24

Tidig vinter och stort intresse för fjällsemester i Skandinavien

Vintern kom rekordtidigt med både kyla och natursnö på samtliga fjälldestinationer från början av november, vilket medfört goda förutsättningar för snöproduktion och har inneburit en tidig snörik säsongsstart med snödjup i terrängen på mellan 40-80 cm. Vi har fantastiska förhållanden på våra destinationer inför jul- och nyårshelgen och, framförallt, gör det att vi säkrar en lång vintersäsong. 

Rörelseresultatet försämras med 13 MSEK i perioden, motsvarande 3 procent. Den största förklaringen är det ovanligt gynnsamma väderförhållandet för snöproduktion och övrigt arbete med iordningställande av nedfarter som försäsongen erbjudit. Detta har medfört högre kostnader, främst relaterat till tidigarelagd snöläggning, men har också inneburit ett tidigt öppnande, ökade intäkter och ett stort intresse från våra gäster. 

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, är 9 procent bättre än fjolåret och innebär att mer än 80 procent av säsongens bedömda logiförsäljning redan är uppbokad. Härnäst väntar en stark jul- och nyårsperiod med hög beläggning. Trots att vi befinner oss i en svagare konjunktur väljer många att boka en prisvärd fjällsemester. Den gynnsamma svenska och norska kronan har påverkat de utländska marknaderna där vi kan se ökad tillväxt i antal gäster, framför allt från Danmark men även Tyskland, England och Nederländerna.

Inför säsongen har större investeringar och kompletterande förvärv gjorts i vår kärnverksamhet. Med två nya expressliftar, förstärkt snöproduktion, utveckling av befintliga skidområden och skidskole-verksamhet på samtliga destinationer kan våra gäster möta en fantastisk vinterupplevelse och skidprodukt  på våra destinationer. 
Retailverksamheten har en fortsatt positiv utveckling, trots en vikande bransch, och har under perioden ökat försäljningen både online på skistarshop.com  (59 procent) och i våra fysiska butiker (32 procent). Det leder till en total försäljningsökning på 54 procent i kvartalet.

Våra klimatmål godkändes av Science Based Targets (SBT) under förra verksamhetsåret. Nu tar vi nästa steg genom att förtydliga vårt hållbarhetsarbete inom klimat och miljö. Vi kraftsamlar för att bevara de vita vintrarna och minska klimatpåverkan fram till 2030. Genom att engagera medarbetare, gäster, samarbetspartners och intresserad allmänhet vill vi skapa drivkraft för klimatomställningen. Vi uppmanar därför alla att delta i våra hållbarhetsinsatser för att göra mer medvetna val och bidra till att minska klimatutsläppen. Genom att arbeta tillsammans kan vi bevara de vita vintrarna och säkerställa att snöupplevelserna förblir en del av vår framtid. 

Vi ser med tillförsikt fram emot ännu en bra vintersäsong på våra sex destinationer och jag hoppas att vi ses i våra pister!

Stefan Sjöstrand, verkställande direktör