Hållbara fastighetsaffärer

För SkiStar är det viktigt att all markexploatering och fastighetsutveckling i den skandinaviska fjällvärlden ska vara hållbar.

En positiv värdeutveckling på vår exploateringsbara mark är ett viktigt mål. Detta sker genom ett aktivt detaljplaneringsarbete, vilket leder till att nya projekt snabbare kan startas. Bra boenden ska finnas på samtliga destinationer och det är en viktig del i gästens helhetsupplevelse både sommar och vinter. Det finns en stor efterfrågan på bra boende i fjällen i takt med att fler vill tillbringa mer tid i egen eller hyrd stuga, alternativt på hotell.

Under året har bygget och utvecklingen av SkiStar Lodge Hundfjället pågått för fullt och vi ser fram emot att välkomna alla gäster till detta premiumboende från och med vintern 2021/22.

En annan viktig del av strategin är att arbeta med värdeutvecklingen av fastighetsbeståndet, genom att utveckla och effektivisera de fastigheter SkiStar äger, inte minst när det gäller energieffektivisering och ett systematiskt underhållsarbete.

Hållbara fastighetsaffärer handlar om att utveckla SkiStars exploateringsbara mark med gästupplevelsen i fokus. Att alla nya fastighetsprojekt ska omfattas av en miljöcertifiering är ett naturligt steg i den utvecklingen, som också SkiStars styrelse beslutat om.
Lars-Göran Dahl, fastighetsutvecklingsdirektör på SkiStar