VD har ordet

Från SkiStars årsredovisning september 2019 - augusti 2020

Den 2 mars 2020 tillträdde jag som vd och koncernchef för SkiStar. En dryg vecka senare klassade WHO covid-19 som en pandemi. Det var starten på en annorlunda och turbulent tid, både för mig i min roll som ny vd och för bolaget. Vintersäsongen 2019/20 fick ett oväntat och abrupt slut då coronapandemin inte enbart skakade om världen i stort, utan även SkiStar drabbades med nedstängning av våra verksamheter, först i Norge och Österrike och sedan även i Sverige, då Folkhälsomyndigheten gav oss rådet att stänga med anledning av det ökade tryck som fanns på sjukvården vid den tidpunkten.

En kortare vintersäsong har lett till att vi sett över våra kostnader och samtidigt haft möjlighet att utveckla vår affär och våra produkter och satsat stort på affärsutveckling och digitalisering. Vi lanserar därför flera digitala lösningar som inte bara gör det smidigare och enklare för gästerna att till exempel checka in digitalt på våra boenden eller ladda sitt SkiPass i vår app direkt i liftkön, utan bidrar också till att skapa trygghet och gör det säkrare för såväl gäster som medarbetare, vilket vi alltid prioriterar. Under våren arbetade koncernledningen fram en ny färdriktning med sex tydliga strategier och utvecklade en ny organisation med stärkt kompetens för att rusta oss inför framtiden.

Konsekvensen av den coronapåverkade säsongen blev att vi under verksamhetsåret totalt minskade vår omsättning med 314 miljoner kronor och visar ett resultat efter skatt på 287 miljoner kronor. Vi har därmed haft ett annorlunda verksamhetsår som vi nu lämnar bakom oss. Samtidigt ser vi att intresset för alpin fjällturism är fortsatt stort och vi kan med stolthet visa en stark efterfrågan inför säsongen 2020/21, särskilt på den svenska marknaden. Bokningsbeteendet är mer avvaktande i Norge.

Vår shopverksamhet har en fortsatt stark tillväxt online och har under verksamhetsåret vuxit med 42 procent. Antalet medlemmar i MySkiStar uppgår till 973 000. 

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa  leasingavtal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning efter räkenskapsåret stiger som en effekt av detta med 698 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 59 i årsredovisningen.

I Sverige hann vi under vintern vidta flera försiktighetsåtgärder på grund av coronasituationen som vi tog med oss till sommarsäsongen. Lärdomarna från vintern och sommaren gör att vi är stärkta i våra förberedelser med att ”coronasäkra” våra destinationer inför vintersäsongen, där vi har fokus på trygghet och säkerhet. Vi har fördjupat vår dialog och samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom vården, räddningstjänsten, restaurangägare och hotell, genom destinationsbolagen på våra skidorter. Tillsammans har vi kommit fram till gemensamma riktlinjer för minskad smittspridning, där vi också haft en nära dialog med myndigheterna och branschorganisationerna i Sverige och Norge. Allt detta gör vi med omtanke för våra gäster och medarbetare. Vi följer givetvis utvecklingen av coronasituationen noga och anpassar löpande vår verksamhet till de regler och rekommendationer som vi omfattas av med anledning av det rådande läget. Det är väsentligt för oss att fortsätta arbetet med att planera för olika scenarier inför denna vintersäsong.

Under sommarmånaderna såg vi en stark tillströmning av gäster till våra destinationer då många valde att semestra på hemmaplan i fjällen – en trend som vi tror är här för att stanna. Fler väljer en aktiv livsstil och gärna tillsammans med familj och vänner på semestern, där en hållbar livsstil blir allt viktigare. Därför känns det extra bra att vi gör den största sommarsatsningen någonsin i vår 45-åriga historia genom att lansera ett nytt sommarkoncept – SkiStar Sports & Adventures – inför sommaren 2021. Förändrade resvanor och fokus på semester på hemmaplan gör att vi inför kommande år strategiskt lägger än mer kraft på vår hemmamarknad Skandinavien.

Hållbarhet har varit ett fokusområde för oss under året och kommer även fortsatt att vara det, då vi nu satsar mer på att bjuda in våra gäster till året-runt-aktiviteter i fjällen i nära samspel med naturen. För oss är folkhälsa och välbefinnande lika viktiga hållbarhetsfrågor som klimat och miljö och är en viktig del i hur vi som bolag tar vårt samhällsansvar. Vi har inlett ett samarbete med Generation Pep för att bidra till bättre folkhälsa genom att skapa en ökad rörelseglädje för barn och unga. Som vd ser jag det som min främsta uppgift att vi som bolag tar ansvar för att nästa generation får leva hållbart och njuta av den fantastiska fjällmiljö och natur vi har att tillgå, även i framtiden. 

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy