Vd har ordet

Från SkiStars halvårsrapport september 2021-februari 2022.

SkiStar redovisar det bästa halvårsresultatet någonsin:
- Besöks- och försäljningsrekord bakom framgången

Kalla temperaturer i Skandinavien under hösten gjorde att vi kunde producera mycket snö och öppna upp vintersäsongen redan i slutet av november. Vemdalen var först ut, tätt följt av samtliga övriga destinationer i början av december.

När vi sammanfattar delar av vintersäsongen och SkiStars första halvår för verksamhetsåret 2021/22, är det oerhört glädjande att vi kan presentera ett resultat före skatt på 573 MSEK, vilket är 434 MSEK högre än föregående år och det bästa halvårsresultatet i bolagets historia. Det är primärt drivet av en tillväxt i vår kärnverksamhet, tack vare rekord i antalet skidåkande besökare på våra destinationer. Det gör att vi också ser en kraftig ökning i antalet skiddagar under säsongen hittills, totalt 4,4 miljoner – en ökning med 43% jämfört med samma period föregående år.

Vi har dessutom haft en rekordförsäljning av samtliga produkter kopplat till alpin skidåkning, såsom SkiPass, skidhyra och försäljning från sportbutiker, både fysiskt, online samt inte minst vårt eget varumärke EQPE som ökat försäljningen under gångna halvåret med 73%.

Att vi har haft 9% nya gäster är helt unikt och bådar mycket gott inför framtiden. Därutöver uppger 22% i våra gästundersökningar att de har återvänt efter flera års frånvaro. Undersökningarna visar också att 8 av 10 gäster har haft ett mycket bra helhetsintryck av vistelsen som bidragit till en minnesvärd fjällupplevelse. De utländska besökarna är tillbaka igen, inte minst danska och svenska gäster som är så viktiga för de norska destinationerna. Intresset för SkiStar växer och vår medlemsklubb MySkiStar börjar närma sig 1,5 miljoner medlemmar.

Vi fortsätter vårt fokus på hållbarhet och vår nya strategi. Vi sätter fler människor i rörelse genom alpin skidåkning tack vare prova-på-dagar för alla kommuninvånare på våra destinationer under World Snow Day, samt under sportlovet för barn och unga i Stockholm i Hammarbybacken. Dessutom fortsätter vårt fokus på hållbara destinationer genom att underlätta laddutmaningen för alla gäster som reser med elbil. Tillsammans med Audi och Jämtkraft har vi satt upp tillfälliga laddstationer i Ljusdal under sportlovsveckorna, vilket varit mycket uppskattat.

Som ett led i att stärka vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien, har vi under perioden avslutat försäljningen av våra andelar i St. Johann in Tirol. Därmed kan vi satsa fullt ut på vår hemmamarknad framöver, i enlighet med vår uppdaterade strategi.

Lite mer än halva vintersäsongen har passerat och kanske kvarstår den bästa delen då vårvintern med påsken brukar visa sig från sin allra bästa sida med behagliga temperaturer, strålande sol och massor med aktiviteter i våra skidområden. Vi ser fortsatt ett stort intresse att besöka oss: bokningsläget för den kvarvarande delen av vintersäsongen, trots en sen påsk, ligger på +9% jämfört med samma period 2018/19, dvs innan pandemin.

I linje med vår strategi så ökar vi investeringstakten och avser att miljardinvestera i framtidens fjällanläggningar för vårt fortsatta fokus på tillväxt. Redan under innevarande år kommer vi att investera 555 miljoner på samtliga destinationer. Det handlar om att modernisera, vädersäkra och kapacitetsöka våra skidsystem i takt med ökad efterfrågan från gästerna och behov av effektivare och mer klimatanpassad snöproduktion.

Avslutningsvis tar sommarsäsongen återigen vid efter vintersäsongens slut. Vi fortsätter att satsa på SkiStar Sports & Adventures för att möta den starka hemestertrenden som håller sig kvar, med en aktiv semester året runt i vår fantastiska skandinaviska fjällvärld.

Stefan Sjöstrand
vd