VD Mats Årjes har ordet

Delårsrapport september-november 2018/19

Bra bokningsläge bäddar för ännu en bra vintersäsong

Nu är vintern här och med kylan har förutsättningarna för snöproduktion varit goda. Med den natursnö som fallit så har vi anläggningarna i gott skick inför jul och nyår.

Bokningsläget i antal bokade objektsnätter är en procent högre än vid motsvarande tidpunkt förra året innebärande att över 77 procent av säsongens bedömda logiförsäljning redan är uppbokad. Störst ökning ser vi under veckorna som avser jul/nyår. Det är glädjande att vi har en positiv utveckling i logiförsäljning trots att påsken ligger sent i år, vilket leder till en betydligt senare orderingång på påskbokningar.

I dagarna har den nya stolliften West Express i Hundfjällets skidområde i Sälen tagits i bruk. En investering som totalt uppgår till 100 MSEK med övriga förändringar i samband med den nya liften och innebär en förbättrad skidprodukt för alla skidåkare.

Denna vintersäsong är också vår första med ett kontantfritt kassasystem på våra skandinaviska destinationer. Användandet av kontanter har hastigt minskat de senaste åren i SkiStars kassor och med denna förändring ser vi möjligheter att fokusera på gästens övriga önskemål. Vi ser det också som ett steg i vårt hållbarhetsarbete, då vi utan kontanter minskar påverkan på miljön samt får en tryggare arbetsplats för våra medarbetare.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tomtmark, lägenheter och Vacation Club-andelar på våra destinationer. Periodens reavinst från fastighetsutveckling och exploatering uppgår till 101 miljoner kronor, vilket främst beror på att två större projekt har avslutats inom perioden. En större markavyttring och en försäljning av 26 lägenheter i ett äldre fastighetsbestånd, båda projekten i Sälen. Vi står fast i vår prognos att reavinsterna från vår exploateringsaffär stiger under detta verksamhetsår.

Alpina VM i Åre går av stapeln den 4-17 februari. Som titelsponsor och värd för tävlingarna ser vi fram emot att presentera vår verksam¬het för besökare och omkring 700 miljoner TV-tittare! Vi är också evenemangets officiella klädleverantör och under november lanserades vårt varumärke EQPE som erbjuder skidkläder anpassade för skandinavisk miljö. Alpina VM i Åre är en kvalitetsstämpel då samtliga 1500 volontärer kommer att bära våra kläder.

SkiStar är delägare i utvecklingen av Scandinavian Mountains Airport, flygplatsen belägen mellan Sälen och Trysil. Arbetet fortgår enligt plan vi ser fram emot att de första gästerna landar till starten av vintersäsongen 2019/20.

Från och med detta kvartal gör vi om vår segmentsrapportering i syfte att förenkla förståelsen av vår verksamhet. Vi övergår till att följa och presentera de två segmenten Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. Med detta avser vi öka tydligheten och synliggöra hur resultat genereras och värde skapas i vårt företag.

Vi ser fram emot ännu en bra vintersäsong på våra destinationer och jag hoppas att vi ses i våra pister!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy