Vd har ordet

Från SkiStars halvårsrapport Q2 2022/23

Fortsatt tillväxt och ett mycket starkt resultat för det viktiga andra kvartalet

Vintersäsongen fick en tidig start i slutet av november tack vare kalla temperaturer, som skapade fina förutsättningar för kostnadseffektiv snöproduktion. I kombination med en hel del natursnö har vi haft goda snöförhållanden och har kunnat erbjuda mycket bra skidåkning. Vi ser därför fram emot den fina påsken.

När vi nu sammanfattar två tredjedelar av vintersäsongen och SkiStars andra viktiga kvartal för verksamhetsåret 2022/23 har vi en fortsatt tillväxt i kärnverksamheten med en rekordomsättning, 2,5 miljarder SEK (+8%) efter första halvåret, trots konjunkturläget och utmanande tider. Vi kan också redovisa ett mycket bra andra kvartal som är så viktigt för årets intjäning: ett resultat före skatt på 926 MSEK, 6 MSEK bättre än föregående år, vilket därmed är det bästa i bolagets historia.

Det visar att intresset för alpin skidåkning fortsatt är stort och att trenden att semestra på hemmaplan i den skandinaviska fjällvärlden håller i sig även denna vinter. Under vecka 7 hade vi dessutom fler elever än någonsin i skidskolan i Sälen, som är vår största destination, något som borgar för en bra rekrytering av framtida skidåkare. Under perioden har vi även ingått avtal om att förvärva skidskoleverksamheten i Trysil, Trysilguidene. Genom att verksamheten helt integreras i SkiStar får vi möjlighet att arbeta med hela vårt produkt- och tjänsteutbud på alla våra fem fjälldestinationer.

Inom vår retailverksamhet har vi en fortsatt stark efterfrågan, särskilt för vårt eget varumärke EQPE där vi redovisar en rekordförsäljning för hela affärsområdet, en ökning om 21 procent jämfört med föregående år. Tillväxten kommer primärt från onlineförsäljning, 45 procent, men även försäljning i fysisk butik har en positiv utveckling. Jag är väldigt stolt över att våra gästundersökningar visar att 8 av 10 har haft ett mycket bra helhetsintryck av vistelsen hos oss under säsongen, som bidragit till att gästerna fått en minnesvärd fjällupplevelse, trots väderutmaningar i framförallt Åre under vecka 9. Det är också positivt att våra utländska besökare är tillbaka, inte minst danska och svenska gäster som är så viktiga för de norska destinationerna men även tyskar, holländare och britter.

Vi fortsätter vårt fokus på hållbarhet. Återigen har vi satsat på att underlätta hållbara resor till våra destinationer genom de tillfälliga laddstationerna för elbilar vi har haft i Sveg under sportlovsveckorna tillsammans med Audi och Jämtkraft. Vi har satt fler människor i rörelse genom vårt samarbete med Svenska Skidförbundets satsning ”Alla på snö”, där närmare 800 fjärdeklassare besökt Stockholm Hammarbybacken och Sälen för att testa på rörelseglädje och skidåkning.

Nu kvarstår magiska mars-april och vårvintern med påsken i fokus, som är mångas favoritperiod i fjällen. Bokningsläget för vintersäsongen ligger på en något bättre nivå än vid senaste delårsrapporten, minus 10 procent jämfört med samma period föregående år.

Förklaringen är främst, precis som vid förra rapporten, att fler bokar senare än normalt och närmare inpå vistelsen. Dessutom ser vi att intresset att hyra ut sin stuga ökar bland privatpersoner jämfört med tidigare år, dock med ett nytt beteende genom att det sker på egen hand.

Vi fortsätter att investera i framtidens fjällanläggningar och investerar närmare 600 MSEK till verksamhetsåret 2023/24 med fokus på vinterverksamheten med modernare liftsystem, bättre nedfarter och effektivare snöproduktion. Dessutom investeras i sommaraktiviteter och affärsutveckling.

När vi efter påsk stänger för vintersäsongen, laddar vi om inför sommar- och höstsäsongen, som är en viktig del av vår satsning på SkiStar som ett fjällturismbolag året runt. Till midsommarhelgen presenterar vi flera nyheter i bland annat Vemdalen, Sälen och Trysil, för att fler ska få njuta av en aktiv och avkopplande semester på våra destinationer.

Trots lågkonjunktur med en tillhörande hög inflation ser jag med tillförsikt fram emot framtiden där en aktiv semester i den skandinaviska fjällvärlden fortsatt står högt på prioriteringslistan för många.