VD har ordet

Från SkiStars bokslutskommuniké september 2020-augusti 2021

Vi avslutar ett år då vi mitt i en pågående coronapandemi levererar ett positivt resultat och en stark framdrift inom affärsutveckling, förvärv och avyttringar. Samtliga svenska och norska destinationer var öppna under hela vintersäsongen med fler nya gäster som besökt oss. Samtidigt påverkar frånvaron av utländska gäster vårt resultat negativt. Vår nya satsning på sommarhalvåret, SkiStar Sports & Adventures, har bidragit till fler gäster på sommaren. 

För att förstärka vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien genomförde vi under verksamhetsåret två stora strategiska affärer. Den första var försäljningen av våra andelar som majoritetsägare i skidan¬läggningen St. Johann in Tirol i Österrike som vi räknar med att kunna avsluta inom kort. Den andra gällde vårt fördjupade samarbete med Peab i Skiab Invest AB, där vi tillsammans äger de sex bästa hotellen och lodgerna i Sälen, Try¬sil och Hemsedal. Som en följd av transaktionen driver SkiStar från den 1 juli samtliga hotell i en ny hotelldivision. Genom affären kan vi erbjuda en ännu bättre helhetsupplevelse för våra gäster när de besöker oss. I december 2021 inviger vi vårt senaste tillskott: SkiStar Lodge Hundfjället, en helt ny lodge i Sälenfjällen och en viktig del i utvecklingen av SkiStar Sälen till en internationell fjällresort.

Genom den nya satsningen på sommarsäsongen ökade vi omsättningen under det fjärde kvartalet 2020/21 till 246 MSEK (162). Den starka tillströmningen av gäster leder till att alla intäktstyper ökar i omsättning, dessutom adderar vi nya intäkter från vår nya hotellsatsning.

Det är mycket glädjande att vi för helåret 2020/21 redovisar ett positivt resultat efter skatt på 234 MSEK (287), i en bransch präglad av pandemin och restriktioner för resor och samvaro. Frånvaron av utländska gäster i framförallt Norge påverkar resultatet negativt. 

Vårt samarbete och dialog med näringen, vården, myndigheterna och våra branschorganisationer inför vintersäsongen gjorde att vi var väl förberedda inför ytterligare en coronaanpassad vintersäsong. Vi genomförde samtidigt investeringar inom digitalisering, med in- och utcheckning samt köp av SkiPass, något som våra gäster uppskattar. Jag är väldigt stolt över våra coronasäkrade försiktighetsåtgärder som medförde att närmare 90 procent av gästerna kände sig trygga och säkra hos oss, vilket är ett gott betyg på det hårda arbete som våra medarbetare lagt ner för att skapa minnesvärda fjällupplevelser för våra gäster. Extra glädjande är dessutom att sju procent av gästerna var nya hos SkiStar under vintersäsongen.

 Som ett ytterligare led i SkiStars strategiförflyttning från ett liftbolag vintertid till ett fjällturismbolag året runt lanserade vi till sommaren 2021 SkiStar Sports & Adventures med en mängd aktiviteter såsom trailcykling, klätterparker och liftburen vandring. Intresset att semestra på hemmaplan och att vara aktiv på semestern året runt är fortsatt stort, vilket också visar sig i våra besökssiffror: 30 procent fler besökare som nyttjat liftsystemet och aktiviteterna på fjället under sommaren 2021 jämfört med föregående år. Vi ser också att en av fyra av besökarna inte varit hos oss sommartid tidigare och en av tre inte heller besökt oss på vintern. Det skapar en rad möjligheter för ökad gästtillströmning och intäkter såväl sommar som vinter.

Vår retail-verksamhet har en fortsatt stark tillväxt framförallt online på skistarshop.com. Den har under verksamhetsåret vuxit med 16 procent. Våra digitala plattformar (skistar.com, skistarshop.com och SkiStar App) hade under året 32 miljoner besök, en uppgång med 14 procent. Antalet medlemmar i MySkiStar landade på 1,3 miljoner (+36 procent).

Inom hållbarhet har vi tagit flera kliv framåt under året med en ny hållbarhetsstrategi med ambitiösa mål där vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och samtidigt sätta fler människor i rörelse. Det gör vi genom att erbjuda fler aktiviteter på våra destinationer året runt men också i dialog och samspel med våra intressenter och samarbetspartners. 

Intresset för alpin fjällturism i Skandinavien är större än någonsin inför vintern då många bokar tidigt och de utländska gästerna, framförallt från Danmark, återkommer tack vare lättnader kring reserestriktioner. Det gör att vi inför vintern 2021/22 har ett bokningsläge på plus tio procent, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, jämfört med samma period föregående år. Blickar vi tillbaka till en jämförelse med vintersäsongen 2018/19 är ökningen ännu större: plus 15 procent, vilket tyder på att återhämtningen går snabbare och hemestertrenden är här för att stanna.

Vi är bättre rustade än någonsin inför kommande verksamhetsår då vi på ett framgångsrikt sätt drivit vår verksamhet under två sommarsäsonger och två vintersäsonger under pandemin. Vi är, trots covid-19, trygga med alla våra erfarenheter och den kunskap vi som bolag byggt upp under denna stundtals utmanande period. Vår kärnverksamhet; alpin skidåkning, att vistas utomhus i friska luften och att ha en aktiv semester med familj och vänner står sig stadigt när det blåser, både idag och i framtiden.

 

Stefan Sjöstrand
Verkställande direktör