VD har ordet

Från SkiStars halvårsrapport september 2020 - februari 2021

Vårt gedigna förberedelsearbete inför vintersäsongen i dialog med lokala och nationella aktörer har lett till att vi hittills har kunnat bedriva vintersäsongen 2020/21 tryggt och säkert med en rad försiktighetsåtgärder på plats. Säsongsstarten blev något försenad på grund av en mild november, men därefter har vi haft mycket bra snöförhållanden på samtliga destinationer.

Vi har passerat delar av vår mest intensiva period med många gäster på våra skidorter i Sverige, där efterfrågan är fortsatt stor. I Norge har vi fortfarande stora utmaningar på grund av stränga inrese- och karantänsregler som i praktiken gör det nästintill omöjligt för utländska gäster att besöka Norge, vilket får en kraftig negativ påverkan på vårt resultat. Det rådande läget i Österrike med hårda coronarestriktioner har också lett till vikande besökssiffror och minskade intäkter. Flera skidanläggningar i regionen har därför stängt tidigare än normalt, inklusive St. Johann in Tirol.

Tack vare våra öppna skidanläggningar och att vi genomfört kostnadseffektiviseringar gör vi under det andra kvartalet ett resultat före skatt på 446 MSEK, och ackumulerat 139 MSEK, trots coronapandemin. Värt att notera är att sex av sju försäljningsdagar av vecka nio, som är den mest intensiva sportlovsveckan, infaller i vårt tredje kvartal detta räkenskapsår, att jämföra med föregående år då samtliga försäljningsdagar av vecka nio inföll i kvartal två. Detta får en stor inverkan på vårt kvartalsresultat jämfört mot föregående år.

Restriktionerna drabbar givetvis våra anläggningar i Norge och Österrike hårt och får en stor negativ effekt på vårt helårsresultat. Samtidigt ser vi fram emot en lång vintersäsong med nöjda gäster och öppna skidanläggningar i Skandinavien, till skillnad från föregående år då samtliga våra anläggningar stängdes innan påsk.

Tillväxten för vår sportshopsförsäljning fortsätter. För hela perioden uppgår tillväxten till 9%, med en förbättrad bruttomarginal med 4%-enheter. Det är framförallt drivet av försäljning online, där vi ökar med 35% jämfört med föregående år.

Vi har lägre reavinster från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär, 37 MSEK (71). Reavinster kommer fortfarande vara en betydande del av vårt resultat även detta år även om de fluktuerar över tid, främst kopplat till när i tid projekt realiseras.

För första gången någonsin satsar vi stort på sommaren med start i Sälen, Åre och Trysil. Med Sports & Adventures vill vi få fler att njuta av en aktiv semester i fjällen även på sommaren genom att bo bra, äta bra och aktivera sig med familj och vänner genom Valle Kids Club för de yngre barnen, Teen Camp Bike för de äldre och fartfyllda aktiviteter för hela familjen. Vi investerar i padelbanor, klätterparker, äventyrsgolf och cykling i alla dess former, bland annat en ny Pumptrack-bana i Sälen och även i Trysil som förväntas bli Norges största på 2 600 kvm. 

Jag känner mig mycket stolt över vårt fortsatta arbete med SkiStars hållbarhetsstrategi. Vi har ett helhetsperspektiv och vill möjliggöra hållbara fjällupplevelser med fokus på hälsa genom aktivering och rekreation, ambitiösa klimatmål samt samspel och dialog för att ta ansvar på de platser där vi verkar.

Sammanfattningsvis har mitt första år som vd för Skistar varit ett annorlunda år som präglats av coronapandemin samtidigt som vi som koncern har tagit flera kliv framåt inom t.ex. digitalisering och affärsutveckling. SkiStar är ett välmående bolag med många fantastiska medarbetare som gjort extraordinära insatser detta utmanande år. Våra gäster och intressenter ger oss oerhört mycket positiv feedback kring de magiska fjällupplevelser vi har att erbjuda - något som känns viktigare än någonsin för människors välbefinnande och rekreation i dessa tider.

 

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör