VD Mats Årjes har ordet

Delårsrapport september-maj 2018/19

Nytt rekordresultat och stor tillförsikt inför nästa vintersäsong

Med vintersäsongen bakom oss kan vi presentera det bästa niomånadersresultatet i SkiStars historia och vi ser ett fortsatt stort intresse för alpin skidåkning som semesteralternativ.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgick till 5,8 miljoner under säsongen 2018/19. Det är endast 6 000 färre skiddagar än säsongen 2017/18, då vi ökade antalet skiddagar med 7,5 procent och hade fantastiska väderförutsättningar. Det gör att årets resultat över antal skiddagar står sig mycket bra.

Reavinsterna från våra exploateringsprojekt är 79 miljoner kronor högre än föregående år. Vår prognos, att dessa stiger mot föregående år, är därmed infriad redan efter tredje kvartalet. Vi ser ingen avmattning i intresset från företag och privatpersoner att investera i boenden på de destinationer där vi är verksamma.

Försäljningstillväxten i vår kärnverksamhet, i kombination med ökningen av reavinsterna, förklarar den positiva utvecklingen i vår omsättning och vårt resultat.

Bokade objektsdygn (genom SkiStars logiförmedling) minskade med 1,2 procent till 511 000. Den huvudsakliga anledningen är en något sämre kalender denna vintersäsong, med endast en påskvecka, vecka 16.

Inför nästa säsong kommer investeringar att genomföras för ungefär 330 miljoner kronor. Dessa utgörs huvudsakligen av ersättningsinvesteringar och moderniseringar. Vi fortsätter att fokusera på bra snöproduktion, så att vårt erbjudande står starkt redan från säsongstart.

Byggnationen av flygplatsen Scandinavian Mountains Airport mellan Sälen och Trysil pågår också för fullt och är i fas med sin tidsplan. Vi ser fram emot att de första flygplanen landar där den 22 december 2019.

I Hundfjället har de första spadtagen för vår nya SkiStar Lodge satts i marken och är nästa steg i vår satsning på Sälen som internationell fjällresort.

Det finns mycket att se fram emot inför nästa vintersäsong. Vi har stora förhoppningar på vår strategi att locka utländska gäster, där vårt titelsponsorskap för alpina VM i Åre 2019 varit en del. Vi ser stark tillväxt i bokningsläget från bland annat Tyskland, Storbritannien och Finland. Totalt bokningsläge inför nästkommande vintersäsong är något bättre (+1 procent) än vid samma tidpunkt föregående år. Sammanfattningsvis gör det att vi med tillförsikt ser fram emot ytterligare en bra vintersäsong.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy