Vd har ordet

Från SkiStars delårsrapport Q3 2022/23

Lägre rörelseresultat under det tredje kvartalet präglat av engångskostnader

När vi sammanfattar det tredje kvartalet kan vi konstatera att vi minskade intäkterna med åtta procent, motsvarande -127 MSEK, främst på grund av minskade intäkter på SkiPass och logi, då vi hade färre besökare under den avslutande delen av vintersäsongen. Rörelseresultatet uppgick till 353 MSEK (547). Resultatet har påverkats negativt av engångseffekter om 48 MSEK (0), främst hänförligt till nedskrivningar och kostnader kopplade till omorganisation som genomförs under nästa räkenskapsår. Vår bedömning är att endast obetydliga omstruktureringskostnader kommer att tillkomma i kommande kvartal. Vi har valt att prioritera reparationer och underhåll, trots ökade inköpskostnader, för att säkerställa attraktiva upplevelser i våra anläggningar för våra gäster framåt. Dessutom påverkade de höjda drivmedelspriserna oss i större utsträckning än tidigare, då vi numera endast använder förnybar diesel (HVO100) i alla våra pistmaskiner. Vid jämförelse med tredje kvartalet föregående år märks vidare att jämförelsekvartalet innefattade en reavinst från exploateringsverksamheten om 51 MSEK som inte finns detta kvartal som en konsekvens av när på året projekten inom exploateringsverksamheten realiseras. Rörelseresultatet, justerat för engångskostnader och reavinster, uppgick till 400 MSEK (496).

Sett över niomånadersperioden fortsätter vår tillväxt och vi ökar omsättningen med två procent. Den främsta tillväxten kommer från retail, +19 procent. Trots att många har påverkats av en kärvare privatekonomi har vi haft många gäster under vintersäsongen totalt sett och antalet skiddagar uppgick till 5 658 000, vilket är det näst bästa i bolagets historia, efter fjolårets rekord (6 031 000). Våra gästundersökningar visar att den positiva gästnöjdheten fortgår där 8 av 10 gäster har haft en minnesvärd fjällupplevelse och glädjande 9 av 10 mår bättre efter en vistelse hos oss. Vi fick dock ett lägre rörelseresultat under niomånadersperioden drivet av kostnadsökningar inom reparationer och underhåll samt drivmedel och personal. Som ett led i vår strategiska satsning på helårsverksamhet ökade även kostnaderna för reklam och marknadsföring.

Givet inflationen och osäkerheten i konjunkturen har vi under året lagt stort fokus på att se över kostnaderna. Som ett led i detta genomför vi, när nästa räkenskapsår inleds, en omorganisation för att nå mer effektiva och långsiktigt hållbara arbetssätt för vår helårsverksamhet med anpassad kostnadskostym. Våra löpande kostnader och vårt arbete med inköp är också områden som vi kommer att fortsätta lägga fokus på framåt, då vi har identifierat potential att minska kostnaderna inom områdena.

Satsning på förnybar energi
Vårt hållbarhetsarbete fortsätter i hög takt. Ett viktigt steg för ännu mer förnybar energi och möjlighet till egenproducerad el togs under kvartalet i samarbete med Jämtkraft gällande lokalproducerad vindkraft i Vemdalen, motsvarande 25 procent av vår årliga elförbrukning samt en förstudie om en solcellspark i Sälen. Vi har dessutom, som en del i vår satsning på ”Håll fjället rent”, återigen samarbetat med Håll Sverige rent och Hold Norge rent. Tillsammans har vi genomfört skräpplockardagar på alla våra destinationer för att uppmärksamma problemen med nedskräpning i fjällen.

Sommarsäsongen bygger volym för framtiden
Transformationen till ett året-runt-bolag fortsätter och redan till påsklovet bytte Stockholm Hammarbybacken skepnad från vinter till vår och sommar. Flera destinationer är nu öppna igen och till midsommarhelgen öppnar vi upp flera nyheter: i Vemdalen satsar vi på sommarverksamheten för första gången med ny klätterpark och trailcykling samt sommaröppna Hovde hotell. I Sälen och Trysil introducerar vi attraktionerna Mountain Coaster och Mountain Tube samt SummerSki i Sälen till alla som vill njuta av aktiv avkoppling i den skandinaviska fjällvärlden. I Trysil får vi också vårt första SkiStar Lodge Trysil när Radisson Blu Mountain Resort byter namn. Flera större arrangemang genomförs dessutom på våra destinationer, t.ex. Tjejmilen by EQPE i Sälen samt O-ringen i Åre. Sommarsäsongen är en viktig del i vår omställning till en helårsverksamhet, där vi långsiktigt bygger volym under kommande år med fokus på att aktivera gästerna på plats i högre grad genom ett brett utbud av upplevelser.

Stabil efterfrågan till vintern
Vi fortsätter att investera i framtidens fjällanläggningar. Glädjande är att vi förutom två nya expressliftar i Sälen och Hemsedal till kommande vintersäsong, även investerar i såväl bättre nedfarter och effektivare snöproduktion som affärsutveckling och helårsverksamheten.

Till kommande vinter har vi ett bokningsläge, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, på +5 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år. Vi har fler bokningar från våra utländska gäster från t.ex. Danmark, Storbritannien och Tyskland, drivet av en valutaeffekt och intresse för en prisvärd semester. Sammanfattningsvis visar det att många fortsatt prioriterar en fjällsemester och värdesätter alpin skidåkning högt även i mer osäkra tider. 

Jag ser med tillförsikt fram emot framtiden med SkiStar som ett fjällturismbolag som skapar minnesvärda fjällupplevelser året runt.

 

Stefan Sjöstrand, VD