VD Mats Årjes har ordet

Bästa året någonsin - Stora förhoppningar på kommande vintersäsong

Årsredovisning 2017/18

Med verksamhetsåret 2017/18 bakom oss är jag stolt över att vi kan presentera ännu ett rekordår för SkiStar!

Vi visar tillväxt i de flesta av våra verksamhetsgrenar. Valles vinterveckor i januari, lovperioderna, konferensverksamheten SkiStar Business samt SkiStarshop är alla starka bidrag till resultatförbättringen. Vårt erbjudande står starkt!

Alla våra destinationer hade fantastiska säsonger med kyla och snö från mitten av december till mitten av april. Detta gjorde att vi kunde erbjuda bra skidåkning från start till slut, vilket vi har sett i antalet gäster i skidområdena. Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgick till 5,8 miljoner, en ökning med 404 000 dagar. Bokade objektsdygn (genom SkiStars logiförmedling) ökade med 2,5 procent jämfört med föregående år till 517 000.

Vinsten efter skatt ökade under verksamhetsåret med 99 miljoner kronor till 486 miljoner kronor vilket ger oss ökade möjligheter att fokusera och investera i SkiStars fortsatta utveckling.

En del av vår verksamhet är exploatering av mark och fastigheter. Vi äger över 5,4 miljoner kvadratmeter exploateringsmark, en hel del i mycket bra lägen. Utvecklingen av marktillgångarna sker i en takt som innebär att vi försöker hålla en bra balans i förhållande till övrig verksamhet och infrastruktur på respektive destination. Vi utvecklar och säljer tomter för byggnation av privata fritidshus, vi bygger och säljer bostadsrätter, vi säljer veckoandelar genom vårt semesterkoncept Vacation Club och vi producerar även kommersiellt boende. Vår exploateringsverksamhet och försäljning av andelar inom Vacation Club har i år bidragit till resultatet med 146 miljoner kronor. Vi ser ingen minskning av intresset för våra exploateringsprojekt och vår prognos är att reavinsterna från vår exploatering stiger under nästa verksamhetsår.

Vi fortsätter koncentrera vår försäljning till skistar.com. Bokningsläget inför vintersäsongen 2018/19 är 5 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Dryga 50 procent av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Störst tillväxt på de utländska marknaderna ser vi från Storbritannien och Danmark. Det är också glädjande att se att SkiStars appar används av cirka 80 procent av våra gäster och att engagemanget i SkiStars kundklubb MySkiStar fortsätter att öka. Antalet registrerade medlemmar är nu över 780 000.

Bygget av Scandinavian Mountains Airport, flygplatsen belägen mellan Sälen och Trysil, pågår enligt plan. Flygplatsen förväntas ge stora effekter på näringslivet i regionen och är viktig för vår satsning i Hundfjället där vi planerar för en ny SkiStar Lodge och redan nu till vintern öppnar en 8-stolsexpresslift.

Vi är också titelsponsor till alpina VM i Åre under februari 2019. Att visa vår destination och vår plattform skistar.com för upp till 700 miljoner TV-tittare är i linje med vår strategi att locka fler utländska gäster till våra destinationer.

I år ingår en fullskalig hållbarhetsrapport i verksamhetsberättelsen i syfte att skapa transparens och tydliggöra hur verksamheten ska drivas långsiktigt och hållbart, det är vi också stolta över.

Vi ses i pisterna till vintern!

Mats Årjes

Verkställande direktör

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy