VD har ordet

Från SkiStars delårsrapport september 2020-maj 2021

Trots rådande omständigheter med fortsatt pågående coronapandemi i Skandinavien så kan vi med vintersäsongen bakom oss presentera ett positivt tredje kvartal för SkiStar. Jag är oerhört stolt över det som vi som bolag levererat under denna säsong: trygghet och säkerhet för våra gäster. Intresset att semestra på våra destinationer med alpin skidåkning som förstahandsval är dessutom fortsatt mycket stort.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgick till 4,4 miljoner under säsongen 2020/21. Det är 0,7 miljoner färre skiddagar jämfört med säsongen 2019/20 och beror på frånvaron av utländska gäster i Norge under detta år. Våra gästundersökningar visar dock att hela sju procent av gästerna var nya besökare och skidåkare, vilket bådar gott inför kommande vintersäsonger.

Tack vare en fortsatt stabil SkiPass-försäljning i Sverige under den gångna vintersäsongen och en positiv logibokning i jämförelse med föregående år, på totalt plus 43 000 objektsnätter i Sverige, kan vi leverera ett positivt resultat före skatt för koncernen på 112 MSEK, vilket är 115 MSEK bättre än föregående år.

Utmaningarna i Norge kvarstår, med stängda gränser och därmed uteblivna utländska gäster och minskad försäljning som följd, vilket påverkar resultatet negativt. Däremot ser vi en positiv trend inför vintern 2021/22 där våra utländska gäster återkommer starkt med en stor orderingång till alla destinationer. Många gäster bokar generellt tidigt och inför vintern har vi till och med vecka 23 ett bokningsläge på +30 procent.

För att stärka positionen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien har vi beslutat att sälja våra andelar som majoritetsägare i skidanläggningen St. Johann in Tirol i Österrike. Avyttringen är villkorad av myndighetsgodkännande och beräknas slutföras i vårt nästa kvartal. Vi har också offentliggjort att vi avser att fördjupa samarbetet med Peab i Skiab Invest AB, där vi tillsammans ska äga de sex bästa hotellen och lodgerna i Sälen, Trysil och Hemsedal. Transaktionen, som är villkorad av stämmobeslut och finansiering, möjliggör också för SkiStar att få driva samtliga hotell, vilket gör att vi framöver får fördelar och bättre förutsättningar utifrån professionaliserad operativ ledning och kapitalbindning.

Sommarsemestern är snart här vilket gör att vi i dagarna öppnar upp vår historiska sommarsäsong och SkiStar Sports & Adventures med start i Sälen, Åre och Trysil, med flera nyheter såsom klätterparker, cykelleder, padelbanor och äventyrsgolf samt camps för stora och små. Bokningsläget inför sommaren är bättre än någonsin: +83 procent till och med vecka 23 mätt i antalet objektsnätter förmedlade via SkiStar jämfört med samma period föregående år. Det befäster att hemester-trenden är här för att stanna och att fler och fler vill ha en aktiv semester i den skandinaviska fjällvärlden även sommartid. 

Sist men inte minst har styrelsen antagit vår nya hållbarhetsstrategi med ambitiösa mål inom till exempel klimat/miljö där vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och samtidigt sätta fler människor i rörelse genom att erbjuda fler aktiviteter på våra destinationer året runt men också i dialog och samspel med våra intres¬senter och samarbetspartners. Sammantaget ser jag med tillförsikt fram emot såväl sommar som vinter och att SkiStar nu står rustade för att fortsatt skapa minnesvärda fjällupplevelser för våra gäster året om.

 

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör