VD har ordet

Från SkiStars halvårsrapport september 2019 - februari 2020

Smittspridningen av det nya coronaviruset har inte passerat någon obemärkt. Den 12 mars kom norska kommunala besked att vår verksamhet i både Hemsedal och Trysil ska stängas ner. Som alltid är hälsa och säkerhet av största prioritet för oss, så fokus har legat på medarbetare och gäster. Det är en obekant situation för oss alla, med snabb förändring och nya myndighetsbeslut som vi noggrant följer. Dessa beslut kommer att få en negativ effekt på SkiStars helårsresultat. Omfattningen har ännu inte analyserats. En viktig faktor att ta hänsyn till är att en stor del av vintersäsongen är passerad. SkiStar vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation. Av samma skäl bedömer vi det som svårt att kommentera bokningsläget för närvarande.

Trots det, kan vi i skuggan av ovissheten, summera ett starkt första halvår. Säsongen började rekordtidigt med både kyla och snö, följt av fantastiska skidförhållanden under julveckan som sedan möttes av mildare väder runt nyårshelgen. Kvartalet, som bland annat omfattar stora delar av sportlovsveckorna, gör att vi summerar ytterligare ett bra halvårsresultat där kärnverksamheten står mycket stark med en ökning av SkiPass-försäljningen med 91 MSEK (11 procent) jämfört med föregående år.

Våra övriga affärsområden kopplat till vår kärnverksamhet har tillväxt, särskilt glädjande att vår sportbutiksverksamhet växer med 19 procent, och dessutom med ökad lönsamhet. Inom vår sportbutiksverksamhet växer onlineförsäljningen med 43 procent.

Vi har betydligt lägre reavinster från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär, 71 MSEK (143). Detta beror främst på att vi hade två större projekt som realiserades under första kvartalet 2018/19. De två projekten med totala reavinster om 90 MSEK gör också att vi under 2019/20 inte kommer nå samma höga nivåer som 2018/19, men reavinster kommer fortfarande vara en betydande del av vårt resultat även detta år.

Trots den rådande situationen är det förstås oerhört glädjande att presentera det bästa halvårsresultatet (före skatt) någonsin.

Engagemanget för SkiStars kundklubb MySkiStar fortsätter att öka, vilket är mycket glädjande. Antalet registrerade medlemmar närmar sig 970 000, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingavtal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning efter första halvåret stiger som en effekt av detta med 742 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 16 i rapporten.

Jag ser med mycket spänning, nyfikenhet och största ödmjukhet fram emot uppdraget som VD och koncernchef för SkiStar!

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy