Drift av skidanläggningar

SkiStar driver Nordens fem största skiddestinationer och en destination i Alperna.

STRATEGISKA PRODUKTOMRÅDEN

Utförsåkning/Lift/SkiPass

Alpin skidåkning är koncernens kärnverksamhet. Den övervägande delen av SkiStars vinst kommer från försäljning av SkiPass. Marginal-intäkten för varje ytterligare SkiPass som säljs är hög. Försäljningen av SkiPass under verksamhetsåret 2019/20 uppgick till 1 231 miljoner kronor (1 393). Den genomsnittliga prisförändringen var 3,1 procent.

Koncernens marknadsandel av försäljningen av SkiPass uppgick under verksamhetsåret i Sverige till 53 procent (50) och i Norge var den 29 procent (30). I Skandinavien uppgick marknadsandelen till 43 procent (41). Antalet skiddagar i koncernen uppgick till 5 148 000 (5 800 000), en minskning med 11,3 procent jämfört med föregående år. Nedgången är en effekt av de tidigare stängningarna av destinationerna i samband med coronautbrottet.

Logiförmedling

För att kunna säkerställa verksamheten behöver SkiStar ha kontroll över uthyrningen av en stor bäddvolym på samtliga koncernens destinationer. På så vis kan beläggningen optimeras och en eventuell svag försäljning kan tidigt korrigeras genom offensiva marknadsföringsåtgärder. Beläggningsgraden i egna och förmedlade stugor och lägenheter under säsongen 2019/20 (vecka 51–16) uppgick till 68 procent (78). Antalet förmedlade bäddar har under året ökat. Att beläggningsgraden har gått ned är en effekt av de tidigare stängningarna av destinationerna i samband med coronautbrottet. Logiintäkterna var 260 miljoner kronor (303). 

Skiduthyrning

Utrustningen från SkiStars skiduthyrningar är nyslipad, nyvallad och har rätt inställning. För att säkerställa att det alltid finns skidutrustningar för uthyrning samt att utrustningarna har rätt kvalitet har verksamheten identifierats som ett strategiskt viktigt område för SkiStar. Totalt har SkiStar drivit 29 skiduthyrningar under verksamhetsåret, nio i Sälen, nio i Åre, sex i Vemdalen, två i Hemsedal och tre i Trysil. Omsättningen uppgick till 163 miljoner kronor (188).  Nedgången är en effekt av de tidigare stängningarna av destinationerna i samband med coronautbrottet.

Skidskola

Skidskoleverksamheten är strategiskt viktig för SkiStar eftersom ett livslångt intresse för skidåkning byggs upp och långsiktiga kontakter knyts mellan destinationen, skidläraren och gästen. Barn och ungdomar, som tidigt i livet lär sig åka utför, får ofta ett intresse för sporten som de bär med sig hela livet och som de i sin tur vidareförmedlar till sina barn. SkiStar har ett unikt varumärke för skidskola, Valles skidskola, som är för barn 3–9 år. Skidskoleomsättningen uppgick under verksamhetsåret till 50 (57) miljoner kronor. Antalet elever i SkiStars helägda skidskolor uppgick till 69 293 stycken. Siffran är exklusive St. Johanns skidskolor, liksom Trysils skidskola, där SkiStar endast är delägare. Nedgången är en effekt av de tidigare stängningarna av destinationerna i samband med coronautbrottet.

ÖVRIGA PRODUKTOMRÅDEN

SkiStarshop och skistarshop.com

SkiStar säljer fjällsportprodukter i butik och online. I Åre och Hemsedal drivs en SkiStarshop i egen regi, i Sälen och Vemdalen två butiker. Även i koncernens samtliga skiduthyrningar säljs sportprodukter med anknytning till alpin skidåkning. Skistarshop.com är en onlinebutik med marknadens starkaste varumärken inom fjällsport. E-handelsbutiken är helt integrerad i bokningsflödet av övriga produkter och tjänster på skistar.com, vilket innebär att kunden kan köpa en skidjacka samtidigt som SkiPasset laddas. Kunden kan välja mellan att få varorna hemskickade eller att hämta dem i valfri SkiStars-hop Concept Store. Under verksamhetsåret 2019/20 omsatte koncernens sportbutiksverksamhet 179 miljoner kronor (171). E-handeln har under året fortsatt öka.

Fastighetsservice

Inom produktområde Fastighetsservice arbetar fastighetsskötare, snickare, elektriker, lokalvårdare och annan servicepersonal. Intäkterna inom fastighetsservice utgörs av hyresintäkter för rörelselokaler och ersättning för stugservice och städning. Under verksamhetsåret var intäkterna 102 miljoner kronor (109). Nedgången är en effekt av de tidigare stängningarna av destinationerna i samband med coronautbrottet.

Övrigt

Under övriga intäkter redovisas intäkter från arrangemang, reklamförsäljning, kiosker, försäljning av Ski*Direct-kort (plastkortet för elektroniskt SkiPass) samt erhållna bidrag. Övriga intäkter uppgick under verksamhetsåret till 199 miljoner kronor (226).

AFFÄRSUTVECKLING

För att skapa ytterligare tillväxt och lönsamhet arbetar SkiStar aktivt med affärsutveckling. Det handlar om att utifrån varumärke, befintliga tillgångar och kunddatabas kunna utveckla nya intäktsströmmar. Arbetet kring affärsutveckling handlar också om att möta kundens framtida förväntningar vad gäller produkt och koncept. Detta arbete sker efter en strukturerad SkiStar-modell som bygger på 1. Idé, Förstudie & Analys 2. Projektfas 3. Testfas och 4. Implementation och lansering. Arbetet kring affärsutveckling sker i projektform och ligger organiserat under Commercial. Idag är affärsutveckling en av sex huvudstrategier i bolaget.