Drift av fjällanläggningar

SkiStar driver Skandinaviens fem största fjälldestinationer.

STRATEGISKA PRODUKTOMRÅDEN

Utförsåkning/lift/SkiPass

Alpin skidåkning är SkiStars kärnverksamhet. Den övervägande delen av vinsten kommer från försäljning av SkiPass. Marginalintäkten för varje ytterligare SkiPass som säljs är hög. Försäljningen av SkiPass under verksamhetsåret 2020/21 uppgick till 1 143 MSEK (1 231). SkiStars marknadsandel av försäljningen av SkiPass uppgick under verksamhetsåret i Sverige till 51 procent (53) och i Norge var den 17 procent (29). I Skandinavien uppgick marknadsandelen till 39 procent (43). Antalet skiddagar uppgick till 4 405 000 (5 148 000), vilket är en minskning med 14,5 procent jämfört med föregående år. Samtliga minskningar inom segmentet Drift av fjällanläggningar är uteslutande en effekt av de restriktioner som funnits i samband med coronapandemin, vilket inneburit att inga utländska gäster kunnat besöka våra destinationer på grund av stängda gränser. Detta har slagit väldigt hårt på framförallt våra norska destinationer som normalt sett har en hög andel internationella gäster.

Logiförmedling

För att kunna säkerställa verksamheten behöver vi ha kontroll över uthyrningen av en stor bädd-volym på samtliga av koncernens destinationer. På så vis kan vi optimera beläggningen och vid en eventuell svag försäljning kan vi korrigera tidigt genom offensiva marknadsföringsåtgärder. Beläggningsgraden i egna och förmedlade stu-gor och lägenheter under vintersäsongen 2020/21 (vecka 51–16) uppgick till 65 procent (68). Antalet förmedlade bäddar har under året varit oförändrat.

Skiduthyrning

Utrustningen från våra skiduthyrningar ska alltid vara nyslipad, nyvallad och ha rätt inställning. För att säkerställa att det alltid finns utrustning för uthyrning med rätt kvalitet är verksamheten ett strategiskt viktigt område för SkiStar. Totalt har vi drivit 29 skiduthyrningar under verksam-hetsåret, nio i Sälen, nio i Åre, sex i Vemdalen, två i Hemsedal och tre i Trysil. Omsättningen uppgick till 127 MSEK (163).

Skidskola

Skidskoleverksamheten är strategiskt viktig för SkiStar eftersom ett livslångt intresse för skidåk-ning byggs upp och långsiktiga kontakter knyts mellan destinationen, skidläraren och gästen. Barn och ungdomar, som tidigt i livet lär sig åka utför, får ofta ett intresse för sporten som de bär med sig hela livet och som de i sin tur vidareför-medlar till sina barn. Vi har ett unikt varumärke för skidskola – Valles skidskola – för barn i åldern 3–9 år. Skidskoleomsättningen uppgick under verksamhetsåret till 41 (50) MSEK. Antalet elever i SkiStars helägda skidskolor uppgick till 56 525. Siffran är exklusive St. Johanns skidskolor, liksom Trysils skidskola, där SkiStar endast är delägare.

Övriga produktområden


SkiStarshop och skistar.com

SkiStar säljer fjällsportprodukter i butik och online. I Åre och Hem-sedal drivs en SkiStarshop Concept Store i egen regi, i Sälen och Vemdalen två butiker på respektive destination. I våra skiduthyr-ningar SkiStarshop säljer vi sportprodukter med anknytning till alpin skidåkning. Skistarshop.com är en onlinebutik med markna-dens starkaste varumärken inom fjällsport. E-handelsbutiken är helt integrerad i bokningsflödet av övriga produkter och tjänster på skistar.com, vilket innebär att kunden kan köpa en skidjacka samtidigt som SkiPasset laddas. Kunden kan välja mellan att få varorna hemskickade eller att hämta dem i valfri SkiStarshop
Concept Store. Under verksamhetsåret 2020/21 omsatte koncer-nens retailverksamhet 207 MSEK (179). Onlineförsäljningen har under året fortsatt att öka.

Fastighetsservice

Inom produktområde fastighetsservice arbetar fastighetsskötare, snickare, elektriker, lokalvårdare och övrig servicepersonal. Intäkterna inom fastighetsservice utgörs av hyresintäkter för rörelselokaler och ersättning för stugservice och städning. Under verksamhetsåret var intäkterna 113 MSEK (102).


SkiStar Sports & Adventures

Inför sommaren 2021 lanserades ett nytt koncept, SkiStar Sports & Adventures med start i Sälen, Åre och Trysil, för att i högre grad attrahera gäster till destinationerna även under sommarhalvåret. Investeringar i samband med denna satsning har uppgått till 28 MSEK. Detta består främst i utveckling av klätterparker, olika typer av trailcykling, samt padelbanor och äventyrsgolf. Vidareutveckling av cykeluthyrning, Valle Kids Club, Teen Camp Bike, skräddarsydda cykelpaket och guidning samt paketering av nya Lift- och Trailpass har fokuserat på att generera nya intäkter men också få fler gäster att testa nya produkter och återkomma nästkommande sommar, gärna även till vintern. 

Övrigt

Övriga intäkter redovisas från arrangemang, reklamförsäljning, kiosker, försäljning av Ski*Direct-kort (plastkortet för elektroniskt SkiPass) och erhållna bidrag. Övriga intäkter uppgick under verksamhetsåret till 262 MSEK (242).