Drift av fjällanläggningar

SkiStar driver Skandinaviens fem största fjälldestinationer samt nya SkiStar Stockholm Hammarbybacken.

STRATEGISKA PRODUKTOMRÅDEN

liftburen verksamhet

Alpin skidåkning är SkiStars kärnverksamhet. Den övervägande delen av vinsten kommer från försäljning av SkiPass. Marginalintäkten för varje ytterligare SkiPass som säljs är hög. Försäljningen av SkiPass under verksamhetsåret 2021/22 uppgick till 1 731 MSEK (1 143). SkiStars marknadsandel av försäljningen av SkiPass uppgick under verksamhetsåret i Sverige till 52 procent (53) och i Norge var den 32 procent (17). I Skandinavien uppgick marknadsandelen till 44 procent (41). Antalet skiddagar uppgick till 6 030 660 (4 405 000), vilket är en ökning med 37 procent jämfört med föregående år. Under sommarsäsongen är Lift- och Trailpass en viktig del av intäkterna. Försäljningen uppgick under 2022 till 19 MSEK (32).

Logiförmedling

För att säkerställa att vi har så höga gästvolymer som möjligt behöver vi också ha kontroll över att vi har ett högt antal bäddar till uthyrning på SkiStars samtliga destinationer. På så vis kan vi optimera beläggningen och vid en eventuell svag försäljning kan vi korrigera tidigt genom offensiva marknadsföringsåtgärder. Beläggningsgraden i egna och förmedlade stugor och lägenheter under vintersäsongen 2021/22 (vecka 44–18) uppgick till 86 procent (65). Antalet förmedlade bäddar har under året varit 39 075. Under sommarsäsongen uppgick beläggningsgraden under vecka 25–34 till 21 procent (30).

Skid- och cykeluthyrning

Utrustningen från våra skiduthyrningar ska alltid vara nyslipad, nyvallad och ha rätt inställning. Det ska även alltid erbjudas produkter för alla nivåer, även sommartid för trail- såväl som downhillcykling. För att säkerställa att det alltid finns utrustning för uthyrning med rätt kvalitet är verksamheten ett strategiskt viktigt område för SkiStar. Totalt har vi drivit 30 skiduthyrningar under verksamhetsåret, nio i Sälen, nio i Åre, sex i Vemdalen, två i Hemsedal och fyra i Trysil. Omsättningen uppgick till 212 MSEK (119). Cykelhyra har erbjudits under verksamhetsåret genom SkiStarshops på samtliga destinationer inklusive Trysil tack vare förvärvet av Sport Lodgen från och med 1 december 2021. Omsättningen för den totala cykeluthyrningen uppgick till 11 MSEK (5).

Skidskola och camps

Skidskoleverksamheten är strategiskt viktig för SkiStar eftersom ett livslångt intresse för skidåkning byggs upp och långsiktiga kontakter knyts mellan destinationen, skidläraren och gästen. Barn och ungdomar, som tidigt i livet lär sig åka utför, får ofta ett intresse för sporten som de bär med sig hela livet och som de i sin tur vidareförmedlar till sina barn. Vi har ett unikt varumärke för skidskola – Valles skidskola – för barn i åldern 3–9 år. Skidskoleomsättningen uppgick under verksamhetsåret till 61 (41) MSEK. Antalet elever i SkiStars helägda skidskolor uppgick till 95 010. Siffran är exklusive Trysils skidskola, där SkiStar endast är delägare. Under sommarsäsongen har dessutom 533 barn och unga deltagit i SkiStars olika camps såsom Valle Kids Club, Olympic Youth camp samt Teen Camp Bike.

Övriga produktområden


SkiStarshop och skistarshop.com

SkiStar säljer fjällsportprodukter i butik och online. I Åre och Hemsedal drivs en SkiStarshop Concept Store i egen regi, i Sälen och Vemdalen två butiker på respektive destination. Från och med 1 december 2021 ingår även Sport Lodgen i Trysil i SkiStars verksamhet, som under året bestod av fyra butiker. I våra skiduthyrningar SkiStarshop säljer vi sportprodukter med anknytning till alpin skidåkning och cykling sommartid. Skistarshop.com är en onlinebutik med marknadens starkaste varumärken inom fjällsport. E-handelsbutiken är helt integrerad i bokningsflödet av övriga produkter och tjänster på skistar.com, vilket innebär att kunden kan köpa en skidjacka samtidigt som SkiPasset laddas. Kunden kan välja mellan att få varorna hemskickade eller att hämta dem i valfri SkiStarshop Concept Store. Under verksamhetsåret 2021/22 omsatte koncernens sportshopsverksamhet 289 MSEK (207). Onlineförsäljningen har under året fortsatt att öka med en omsättning på 108 MSEK (86), vilket är +25 procent.

Fastighetsservice

Inom produktområde fastighetsservice arbetar fastighetsskötare, snickare, elektriker, lokalvårdare och övrig servicepersonal. Intäkterna inom fastighetsservice utgörs av hyresintäkter för rörelselokaler och ersättning för stugservice och städning. Under verksamhetsåret var intäkterna 127 MSEK (113).

SkiStar Sports & Adventures

Inför sommaren 2021 lanserades ett nytt koncept, SkiStar Sports & Adventures med start i Sälen, Åre och Trysil, för att i högre grad attrahera gäster till destinationerna även under sommarhalvåret. Investeringar i samband med denna satsning har under verksamhetsåret uppgått till 58 MSEK. Detta består främst i utveckling av klätterparker, olika typer av trail- och downhillcykling, liftburen vandring, samt nya åkattraktioner i Stockholm Hammarbybacken. Vidareutveckling av cykeluthyrning, Valle Kids Club, Teen Camp Bike, Olympic Youth Camp, skräddarsydda cykelpaket och guidning samt paketering av nya Lift- och Trailpass har fokuserat på att generera nya intäkter men också få fler gäster att testa nya produkter och återkomma nästkommande sommar, gärna även till vintern.

Övrigt

Övriga intäkter redovisas från arrangemang, reklamförsäljning, kiosker, försäljning av Ski*Direct-kort (plastkortet för elektroniskt SkiPass) och erhållna bidrag. Övriga intäkter uppgick under verksamhetsåret till 232 MSEK (180).