Fastighetsutveckling och exploatering

Fastighetsutveckling & exploatering omfattar förvaltning av tillgångar som kan exploateras eller används i det egna segmentet eller uthyrs till segmentet Drift av skidanläggningar. Intäkterna inom segmentet består av försäljning av tomtmark och andra fastigheter, försäljning av andelsveckor inom Vacation club samt uthyrning av boenden, både i egen regi och via intressebolag, till gäster inom segmentet Drift av skidanläggningar. Tillgångarna inom segmentet består av mark och andra fastigheter samt andelar i bostadsrättsföreningar och intressebolag med inriktning på hotell och uthyrningsverksamhet av stugor och lägenheter i närhet till koncernens skidområden.

Detaljerad segmentsredovisning, inkl. jämförelsetal efter omräkning med anledning av ändrad segmentsredovisning per Q1 2018/19>>

Utvecklingsprojekt

På samtliga destinationer pågår arbete med att ta fram framtida utvecklingsprojekt. Projekten kräver kapital och kan endera drivas i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

 

Se en mer utförlig beskrivning av koncernens utvecklingsprojekt.

 

SkiStar Living

Köp ditt drömboende i fjällen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy