Vår verksamhet

Verksamheten är indelad i tre segment; Drift av fjällanläggningar, drift av hotellverksamhet och fastighetsutveckling & exploatering.

Drift av fjällanläggningar

Förutom driften av själva anläggningarna ingår i denna del även försäljning av samtliga produkter och tjänster som exempelvis SkiPass, boende, aktiviteter och artiklar i SkiStarshops och Skistarshop Concept Stores. Fokusområden är framförallt försäljning och att driva anläggningarna så effektivt som möjligt. Resultatet belastas med segmentets egna kostnader och internhyror för framförallt gästboenden som hyrs från fastighetsutveckling & exploatering. Anläggningstillgångarna inom segmentet består främst av materiella anläggningstillgångar som direkt används i verksamheten, till exempel pistmark, liftar med mera, alternativt används eller hyrs ut för verksamheter som kompletterar segmentet, såsom SkiStarshops, uthyrning och restauranger.

Drift av hotellverksamhet 

Drift av hotellverksamhet omfattar verksamhet i anslutning till hotell som bedrivs unders SkiStars varumärke samt i SkiStars regi från och med 1 juli 2021. SkiStar sköter driften av verksamheten som hyresgäst i de aktuella hotellfastigheterna. Verksamheten inkluderar intäkter från logi, restauranger och andra varor och tjänster som levereras i anslutning till hotellen. De hotell som innefattas är SkiStar Lodge Experium Lindvallen, Sälen, SkiStar Lodge Hundfjället, Sälen, SkiStar Lodge Suites, Hemsedal, SkiStar Lodge Alpin, Hemsedal, Radisson Blu Resort, Trysil samt Radisson Blu Mountain Resort & Residences, Trysil. Från och med 1 juli 2022 ingår även lägenhetskomplexet Skilodge Skalspasset i Vemdalen.

Fastighetsutveckling & exploatering

Fastighetsutveckling & exploatering omfattar förvaltning av tillgångar som kan exploateras eller som används i det egna segmentet alternativt hyrs ut till segmentet Drift av fjällanläggningar. Intäkterna inom segmentet kommer från försäljning av tomtmark och andra fastigheter, försäljning av andelsveckor inom Vacation Club samt uthyrning av boenden, både i egen regi och via intressebolag, till gäster inom segmentet Drift av fjällanläggningar. Tillgångarna inom segmentet består av mark och andra fastigheter samt andelar i bostadsrättsföreningar och intressebolag med inriktning på hotell samt uthyrningsverksamhet av stugor och lägenheter i närhet till koncernens skid- och aktivitetsområden.

org schema.png