Vår verksamhet

Verksamheten är indelad i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering

Drift av skidanläggningar

Drift av skidanläggningar omfattar drift av skidanläggningar samt försäljning av samtliga produkter och tjänster inom detta område, såsom SkiPass, boende, aktiviteter, samt artiklar i skishops med mera. Fokus är på försäljning och effektiv drift. Resultatet belastas med segmentets egna kostnader samt internhyror för främst gästboenden som hyrs från Fastighetsutveckling & exploatering. Anläggningstillgångarna inom segmentet består främst av materiella anläggningstillgångar som direkt används i verksamheten, såsom pistmark, liftar med mera, alternativt används eller hyrs ut för verksamheter som kompletterar segmentet, såsom skishops, uthyrning och restauranger.

Fastighetsutveckling & exploatering

Fastighetsutveckling & exploatering omfattar förvaltning av tillgångar som kan exploateras eller används i det egna segmentet eller uthyrs till segmentet Drift av skidanläggningar. Intäkterna inom segmentet består av försäljning av tomtmark och andra fastigheter, försäljning av andelsveckor inom Vacation Club samt uthyrning av boenden, både i egen regi och via intressebolag, till gäster inom segmentet Drift av skidanläggningar. Tillgångarna inom segmentet består av mark och andra fastigheter samt andelar i bostadsrättsföreningar och intressebolag med inriktning på hotell och uthyrningsverksamhet av stugor och lägenheter i närhet till koncernens skidområden.

Organisationsskiss SkiStar 2020/21