Utvecklingsprojekt

SkiStar Living ska utveckla, paketera och sälja attraktiva boendelösningar på SkiStars destinationer.

Detta innefattar att SkiStar Living, i samverkan med destinations- och koncernledning, utvecklar och konceptualiserar destinationernas markområden med såväl moderna bäddar som infrastruktur, för att på kort och lång sikt stödja SkiStars kärnverksamhet och bidra till ökad lönsamhet.

SkiStar Living ska även erbjuda ett marknadsanpassat utbud av ägandeformer för fjällboende på SkiStars destinationer samt erbjuda tjänster till stug- och andelsägare, befintliga såväl som framtida, för att säkerställa ett lojalt ägande och en hög beläggningsgrad.

Läs mer om SkiStar Living »

Sälen

Skilodge_Hundfjället_kväll_uppdaterad_liftbild grå_16.9.jpg

I Sälen äger SkiStar stora exploateringsområden. Flera större master- och detaljplanearbeten pågår för att under de kommande åren kunna genomföras. Primärt handlar det om centrala förtätningar av centrumanläggningarna på respektive resmål i Sälen. Allt för att möta efterfrågan och krav från den kommande flygplatsen, vad det gäller centrumnära ski in ski out-boende. Totalt möjliggör dessa planer ca 5 000 nya bäddar.

I det korta perspektivet kommer det att uppföras ett lägenhetshotell i Hundfjället under namnet SkiStar Lodge Hundfjället. Byggnaden uppgår till närmare 18 500 kvm BTA, vara 1 500 kvm utgör underjordisk parkering. Hotellbyggnaden kommer förutom skidshop, även innehålla en restaurang, loungebar och ca 800 bäddar fördelat på ca 150 rum/lgh. SkiStar Lodge Hundfjället kommer stå inflyttningsklar till säsongen 2021/22.

Vidare färdigställs Ski Apartments Hundfjället, 16 lägenheter med 160 bäddar, inför säsongen 2018/19. I Tandådalen är tredje etappen av Solbacken under uppförande. Det rör sig om två större fyravåningshus i centrala Tandådalen. Byggnaderna kommer förutom boende (40 lgh/400 bäddar) även inrymma en modern livsmedelsbutik. Vidare pågår det byggnation av 16 lägenheter i centrala delarna av Lindvallen, vilka kommer att avyttras som bostadsrätter, med tillträde hösten 2019.


rendering_solbacken.jpg

Solbacken i Tandådalen, Sälen

 

I övrigt färdigställs ett tomtområde med 50-talet byggrätter i Timmerbyn på Lindvallen. Området kommer vara byggklart våren 2019. Åtta av tomterna är avyttrade till två externa exploatörer. Övriga byggrätter planeras för egen exploatering.

Åre

Vid Kabinbanan pågår ett detaljplanearbete som förväntas resultera i möjligheten att bygga 170 lägenheter med ca 1000 bäddar, 1 000 kvm för handel och 1 000 kvm för restaurang samt 300 parkeringsplatser.

Ett område i Åre Björnen kallat Åre Sadeln är detaljplanelagt, i direkt anslutning till det nya skidområdet Sadeln, omfattande 1 500 bäddar. Projektet är delägt 50/50 med Peab. Den första och andra etappen innehållande 600 bäddar i 72 lägenheter i Brf Sadelbyn 1 och 2 är färdigställd och har haft tillträde under 2017/18. Byggnation av etapp tre och fyra i Brf Sadelbyn 3 och 4 innehållande 280 bäddar i 33 lägenheter pågår och färdigställs i december 2018 respektive december 2019.

sadelbyn.jpg

I anslutning till Duveds skidområde har 44 stycketomter producerats, med tillträde omkring årsskiftet 2018/19.

I anslutning till Åre Fjällby finns ett markområde där det planeras för 60 lägenheter och totalt 500 bäddar. Området är dock ännu inte detaljplanelagt. Väster om VM-arenan finns ett område med möjlighet att uppföra ca 70 lägenheter och 600 bäddar. Detta område är detaljplanelagt men byggnation är ej påbörjad.

I Åre Sadeln återstår möjligheten att bygga 90 lägenheter i det med Peab samägda markområdet.

I Rödkullen är SkiStar minoritetsägare i ett större exploateringsprojekt tillsammans med en samarbetspartner. Området är ännu ej detaljplanelagt.

Konceptet Vacation Club erbjuds nu även i centrala Åre. Försäljningen av veckoandelar i Brf Åre Village 1 påbörjades i slutet av augusti 2018. Efterfrågan har varit god och det planeras redan för att tillföra konceptet ytterligare lägenheter.

are_exterior.jpg

Vemdalen

boende_vemdalsskalet_sorgardarna.jpgI Vemdalen är det stor aktivitet avseende byggnationer av kommersiella bäddar bland externa investerare. På samtliga tre områden – Vemdalsskalet, Björnrike och Klövsjö – byggs det nya logifastigheter för kommersiellt bruk, varav den största utvecklingen sker på Skalets torg och Skalspasset, båda belägna på Vemdalsskalet.

I Björnrike är SkiStar minoritetsägare i ett exploateringsprojekt innefattande Björnrikes nya torg, ny SkiStarshop och skidhyra med personalutrymmen. I två våningar ovanför detta byggs 96 bäddar i 12 lägenheter som står klara inför säsongen 2018/19.

I Vemdalsskalet och Klövsjö pågår detaljplaneläggning av mark som SkiStar äger för framtida bostäder. SkiStar äger också detaljplanerad mark i Vemdalsskalet som möjliggör ca 20 lägenheter samt i Klövsjö för ca 20 lägenheter och i Björnrike för ca 160 lägenheter.

Hemsedal

boende_SkiStar_Lodge_Hemsedal_suites.jpgSkiStar Lodge Hemsedal Suites färdigställdes inför säsongen 2017/18 och har haft ett fantastiskt bokningsläge det första året med gäster. SkiStar planerar för uppförande av 50 lägenheter till försäljning i anslutning till anläggningens populära barnområde.

Trysil

boende_ski_in_MRT.jpgI Trysil är det klart för att bygga 28 nya lägenheter på Aasgard Fjelltun vilket skulle innebära ett tillskott av ca 200 nya bäddar. Total byggkostnad, inklusive garageplatser, beräknas till strax under 100 miljoner norska kronor (motsvarande strax under 110 miljoner svenska kronor). Projektet delägs av SkiStar, till 85 procent, tillsammans med Fageråsen Fritid AS. Planering pågår i Trysil Suiter för att uppföra 40 lägenheter samt 20 lägenheter i det av SkiStar hälftenägda Skitorget AS.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy