Vidareutveckla kärnverksamheten

För att stärka positionen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien kommer alpin skidåkning fortsatt att vara SkiStars huvudfokus för att skapa minnesvärda fjällupplevelser.

Fram till 2021 har aktiviteter på sommarhalvåret inte varit i fokus, något som gör att vi framöver satsar mer än någonsin på verksamhet året om och därmed nya intäkter. För att öka antalet skid- och aktivitetsdagar och därmed öka lönsamheten i bolagets verksamhet är nyckeln att attrahera fler gäster till våra destinationer som dessutom är nöjdare med upplevelsen och fler som återkommer år efter år. Dessutom är en viktig del att stärka destinationernas konkurrenskraft där produktutbud och utveckling av både skidsystem, sommaraktiviteter och att erbjuda gästen ett bättre boende borta än hemma blir viktiga faktorer. I takt med att människors levnads- och semestervanor förändras, där de senare går mot en mer aktiv semester under flera perioder under året, behöver vi se över hur vi kan möta efterfrågan kring till exempel anpassade öppettider, liftburna sommaraktiviteter och snösäkring. Hur den alpina skidåkningen kommer att se ut om 5-10 år är också något vi på SkiStar följer, för att hitta nya intäktskällor i takt med att nya sätt att åka skidor på uppstår och att också gästerna efterfrågar mer upplevelser i nedfarterna, till exempel i form av upplevelseparker. Å andra sidan finns ett ökat intresse för fjällmiljön i sig och fler som intresserar sig för fjället i stort och dess historia där vi också ser nya affärsmöjligheter.

Efterfrågan på högklassigt boende är mycket stort och vi ser att gästen gärna vill bo bättre borta än hemma och till exempel unna sig både bastu, öppen spis och fin utsikt på fjällsemestern. Här ser vi många möjligheter på våra destinationer inom ramen för vår utveckling av till exempel SkiStar Lodge.

En viktig förutsättning för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet är att jobba med modernisering, vädersäkring och kapacitetsökning av våra skidsystem. Kapaciteten behöver öka med anledning av det ökade intresset för alpin skidåkning och därmed fler gäster på våra destinationer.
Niclas Sjögren Berg, operationell direktör på SkiStar