Vidareutveckla kärnverksamheten

För att stärka positionen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien kommer alpin skidåkning fortsatt att vara SkiStars huvudfokus för att skapa minnesvärda fjällupplevelser.

Under verksamhetsåret har vi fortsatt satsat ännu mer på sommarhalvåret och därmed nya intäkter. För att öka antalet skid- och aktivitetsdagar och därmed öka intäkterna är nyckeln att attrahera fler gäster till våra destinationer som är nöjdare med upplevelsen och fler som återkommer år efter år. Dessutom är en viktig del att stärka destinationernas konkurrenskraft där produktutbud och utveckling av både skidsystem, sommaraktiviteter och att erbjuda gästen ett bättre boende borta än hemma blir viktiga faktorer. I takt med att människors levnads- och semestervanor förändras, där de senare går mot en mer aktiv semester under flera perioder under året, pågår ett arbete med att se över hur vi kan möta efterfrågan kring till exempel anpassade öppettider, liftburna sommaraktiviteter och snösäkring. Samtidigt fortsätter vi att göra investeringar i våra fjällanläggningar såsom nya liftar och skidområden med planen att implementera flera nya liftar för att väder- och vindsäkra exempelvis Åre redan till vintersäsongen 2022/23.

En viktig förutsättning för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet är att jobba med modernisering, vädersäkring och kapacitetsökning av våra skidsystem. Kapaciteten behöver öka med anledning av det ökade intresset för alpin skidåkning och därmed fler gäster på våra destinationer.
Niclas Sjögren Berg, operationell direktör på SkiStar