Skapa framtidens affärer

Utifrån vårt varumärke och befintliga tillgångar identifierar, analyserar och genererar vi framtidens affärer genom löpande affärsutveckling – och kan därmed förstärka och intensifiera vår innovationstakt.

Det finns flera aspekter på hur vi arbetar med att utveckla nya affärer: Exempelvis hur vi följer trender och förändringar utifrån vad gästerna efterfrågar. Idag handlar det om en stark trend att semestra i Skandinavien året runt kopplat till att leva hälsosamt och ha en hållbar livsstil, men också om att ta tillvara på de till-gångar vi redan har i form av till exempel skidområden, liftar, skistar.com som är vår främsta försäljningskanal, boenden och personal, så att dessa också nyttjas året runt

Det ledde fram till vår utveckling av konceptet för sommarhalvåret SkiStar Sports & Adventures. Med denna satsning får vi möjlighet till både intäkter vi tidigare inte haft i samma utsträckning, från till exempel Lift- och TrailPass- försäljning, cykelhyra och andra aktiviteter såsom våra nya klätterparker, samtidigt som vi bidrar till levande destinationer året om, som också gynnar resten av näringen på orten, vilket är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef på SkiStar

.