Skapa framtidens affärer

Utifrån vårt varumärke och befintliga tillgångar identifierar, analyserar och genererar vi framtidens affärer genom löpande affärsutveckling – och kan därmed förstärka och intensifiera vår innovationstakt.

Under året har utvecklingstakten varit hög, inte minst inom SkiStar Sports & Adventures, där flera produkter har utvecklats till den nya satsningen på Stockholm Hammarbybacken, en ny äventyrsarena mitt i storstaden med SummerSki, Klätterpark, Mountain Coaster och Mountain Tube. Läs mer om Stockholm Hammarbybacken 

Det ledde fram till vår utveckling av konceptet för sommarhalvåret SkiStar Sports & Adventures. Med denna satsning får vi möjlighet till både intäkter vi tidigare inte haft i samma utsträckning, från till exempel Lift- och TrailPass- försäljning, cykelhyra och andra aktiviteter såsom våra nya klätterparker, samtidigt som vi bidrar till levande destinationer året om, som också gynnar resten av näringen på orten, vilket är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef på SkiStar