SkiStars strategier

Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination.

Kompletterande verksamheter som både ger gäster och SkiStar mervärden ska utvecklas och komplettera befintligt utbud. Exempel på sådana verksamheter är andelsförsäljning genom SkiStar Vacation Club samt försäljning av fjällsportprodukter via skistarshop.com och i fysiska butiker. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka destinationernas varumärke och ge gästerna en bättre upplevelse. Segmentet Fastighetsutveckling- och exploatering ska genom aktiv fastighetsutveckling på SkiStars destinationer skapa nya moderna och attraktiva boendeenheter och genom försäljning även generera vinster.

Operativa strategier 

Välskötta produkter och tjänster ger en hög andel återkommande gäster. Dessa är i sin tur de bästa marknadsförarna. Med en välutbyggd infrastruktur ska gästen finna allt inom gångavstånd. Boende och skidområden knyts ihop för att ge ett stort utbud av liftnära boende. Det så kallade ski in ski out-konceptet innebär ett oberoende av bilen som transportmedel under vistelsen. Utveckling av koncernens snöläggningssystem har hög prioritet. Dessa moderniseras och byggs fortlöpande ut för att kunna erbjuda bra skidåkning oavsett natursnöförhållanden. Destinationerna har olika profil och ska därigenom tillsammans attrahera stora kundgrupper. SkiStar ska medverka till att det finns ett brett utbud av prisvärda transportmöjligheter till respektive destination, i första hand genom avtal med externa aktörer och i andra hand genom att erbjuda egna transportlösningar.

Ledarskaps- och servicestrategier

SkiStar ska ha en företagskultur som utgår från lärande, bra prestationer, omtanke, gästfokus och stolthet. SkiStars ledarskap ska präglas av att vilja förbättra förbättringarna. Gästservicen ska ständigt prioriteras. Strategin för detta är professionella urvalsprocesser vid rekrytering samt utbildning och kontinuerlig uppföljning. Alpindestinationerna ska löpande utvecklas i dialog med gästerna och deras önskemål, vilket ska ge ännu fler nöjda och återkommande gäster. Arbetet med att förbättra tillgänglighet, enkelhet och bekvämlighet för gästerna ska alltid vara i fokus.

Marknads- och försäljningsstrategier

Marknads- och försäljningsstrategierna syftar främst till att öka antalet och maximera andelen alpina skidåkare på SkiStars destinationer. Varumärket SkiStar och SkiStars destinationer ska tydliggöras och stärkas genom marknadsföring och anpassning till olika målgrupper. Samordning av försäljningen med en webbadress och ett telefonnummer möjliggör ökad korsvis försäljning, ökad servicenivå, ökad effektivitet och optimering av samtliga destinationers bäddutbud. Ökad förskottsförsäljning innebär att en större del av intjäningen säkras tidigt, redan innan säsongen startar, vilket innebär en lägre risk och ett utjämnat kassaflöde. En ökad andel försäljning via webben innebär lägre försäljningskostnader samt utökat kundregister för bearbetning. Ökat antal besökare på webben innebär möjlighet till merförsäljning. De som köper en skidresa till SkiStars destinationer är kund hos SkiStar och gäst på aktuell destination.

Hållbarhetsstrategier

SkiStars hållbarhetsstrategi har sin grund i bolagets vision. SkiStar ska värna om den unika fjällmiljö bolaget verkar i genom att beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamheten i strävan om att skapa minnesvärda fjällupplevelser. SkiStar ska erbjuda gästerna en aktiv semester som stärker hälsa och välmående vilket ger en positiv inverkan på samhället. Hållbarhetsstrategier ska inarbetas som en del i företagets övriga verksamhet.

Korsvist lärande och benchmarking 

Medarbetarna inom SkiStar besitter stor erfarenhet och kunskap om hur alpina skidanläggningar ska drivas. Genom möten mellan likartade befattningshavare på de olika destinationerna sker ett korsvist lärande. Genom att jämföra de olika anläggningarnas verksamheter och arbetsmodeller skapas förutsättningar för effektivare drift samt stärkta gästrelationer och därmed ökad tillväxt samt lönsamhet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy