SkiStars strategier

En nyckel i arbetet med att utveckla SkiStar från ett renodlat vinter- och liftföretag till ett fjällturismbolag året runt med gästen i fokus är den uppdaterade strategiska planen som konkretiserats i det strategiska ramverket.

Arbetet grundar sig i dels i förändrade resmönster, nya semestervanor året runt med fokus på aktivitet tillsammans med vänner och familj i Skandinavien, dels gästernas ökade efterfrågan på helhetsupplevelser i fjällen där kvalitativt boende blir allt viktigare och även moderna, vädersäkrade skidområden med fokus på alpin skidåkning.

Under 2020/21 uppdaterade vi därför vårt strategiska ramverk, där vision, konkretiserade mål och strategier utvecklades. Våra tidigare sex strategier omvandlades till fem; för att nå våra mål och stärka vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien krävs att vi vidareutvecklar vår kärnverksamhet, utvecklar fler intäktskällor, driver hållbara fastighetsaffärer, möter kunden där kunden vill vara och att vi skapar framtidens affärer. Våra fundament genomsyrar allt vi gör; tryggt & säkert är vårt kundlöfte, hållbarhet likaså, tillsammans med våra medarbetare & kultur som idag är en förutsättning för att nå framgång och resultat.