SkiStars strategier

Strategiinriktning – SkiStars sex långsiktiga strategier 2020–2025

Strategiska principer SkiStar 2020-2025

SkiStar ska:

1. Vidareutveckla kärnverksamheten alpin skidåkning. 

Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka destinationernas varumärke nationellt och internationellt samt för att ge gästerna en ännu bättre upplevelse.

2. Utifrån kärnverksamhet och kunddatabas skapa fler intäktskällor.

Kompletterande verksamheter som både ger gäster och SkiStar mervärden ska utvecklas och komplettera befintligt utbud. Exempel på sådana verksamheter är försäljning av relaterade sportprodukter via skistarshop.com och i fysiska butiker. 

3. Med destinationerna i centrum utveckla en hållbar fastighetsaffär. 

Segmentet Fastighetsutveckling- och exploatering ska utveckla en hållbar fastighetsaffär, som genom logiprojekt och aktiv fastighetsutveckling på SkiStars destinationer ska skapa nya moderna och attraktiva boendeenheter och genom försäljning även generera vinster. Genom SkiStar Vacation Club utvecklas andelsförsäljning av boendeenheter på destinationerna.

4. Möta kunden där kunden vill vara.

Marknads- och försäljningsstrategier

Marknads- och försäljningsstrategierna syftar främst till att öka antalet och maximera andelen alpina skidåkare på SkiStars destinationer. Varumärket SkiStar och SkiStars destinationer ska tydliggöras och stärkas såväl nationellt som internationellt genom samordnad marknadsföring, strategisk kommunikation och anpassning till olika målgrupper. Genom implementation av data analytics, det vill säga ett datadrivet arbetssätt utifrån SkiStars kunddatabas, kan SkiStar utveckla sitt CRM-arbete där varje enskild kund får mer individanpassad kommunikation och erbjudanden. Detta arbetssätt möjliggör en högre försäljningskonvertering i varje kunddialog. Samordning av försäljningen med en webbadress och ett telefonnummer möjliggör vidare ökad korsvis försäljning, ökad servicenivå, ökad effektivitet och optimering av samtliga destinationers bäddutbud. Ökad förskottsförsäljning innebär att en större del av intjäningen säkras tidigt, redan innan säsongen startar, vilket innebär en lägre risk och ett utjämnat kassaflöde. En ökad andel försäljning via webben innebär lägre försäljningskostnader samt utökat kundregister för bearbetning. Ökat antal besökare på webben innebär möjlighet till merförsäljning. De som köper en skidresa till SkiStars destinationer är kund hos SkiStar och gäst på aktuell destination. 

5. Genom varumärke och befintliga tillgångar generera framtidens affärer.

SkiStars affärsutvecklingsfunktion ska utveckla kompletterande verksamheter och koncept som både ger gäster och SkiStar mervärden, samt höjer resultatet genom ökade intäkter eller sänkta kostnader. Exempel på sådana verksamheter är produkt- och konceptutveckling anpassat för barmarksverksamhet.

6. Drivas kostnadseffektivt – rätt resurser på rätt plats.

För att kunna skapa mervärde för gästerna ska bolagets resurser investeras där de gör skillnad. SkiStar har därför som mål att alltid vara effektivt i hur bolaget arbetar och hur varor och tjänster köps in.

SkiStar ska ha en företagskultur som utgår från lärande, bra prestationer, omtanke, gästfokus och stolthet. Gästservicen ska ständigt prioriteras. Strategin för detta är professionella urvalsprocesser vid rekrytering, utbildning, samordnad/centraliserad kundtjänst och -support för bättre och högre effektivitet, utveckling av nya digitala tjänster och systemstöd för att hantera kundsupport vid destinationerna.

Operativa strategier

Välskötta produkter och tjänster ger en hög andel återkommande gäster. Dessa är i sin tur de bästa marknadsförarna. Med en välutbyggd infrastruktur ska gästen finna allt inom gångavstånd. Boende och skidområden knyts ihop för att ge ett stort utbud av liftnära boende. Det så kallade ski in ski out-konceptet innebär ett oberoende av bilen som transportmedel under vistelsen. Investering i, och utveckling av, koncernens snöläggningssystem har hög prioritet. Dessa moderniseras och byggs fortlöpande ut för att kunna erbjuda bra skidåkning oavsett natursnöförhållanden. Destinationerna har olika profil och ska därigenom tillsammans attrahera stora kundgrupper. SkiStar ska medverka till att det finns ett brett utbud av prisvärda transportmöjligheter till respektive destination, i första hand genom avtal med externa aktörer och i andra hand genom att erbjuda egna transportlösningar.

Korsvist lärande och benchmarking 

Medarbetarna inom SkiStar besitter stor erfarenhet och kunskap om hur alpina skidanläggningar ska drivas. Genom möten mellan likartade befattningshavare på de olika destinationerna sker ett korsvist lärande och samarbetet stärks mellan destinationer och centrala funktioner. Genom att jämföra de olika anläggningarnas verksamheter och arbetsmodeller skapas förutsättningar för ökad operationell drift- och kostnadseffektivitet samt stärkta gästrelationer och därmed ökad tillväxt samt lönsamhet.

Hållbarhetsstrategier

SkiStars hållbarhetsstrategi har sin grund i bolagets vision. SkiStar ska genom dedikerade resurser värna om den unika fjällmiljö som bolaget verkar i genom att beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamheten i strävan om att skapa minnesvärda fjällupplevelser. SkiStar ska erbjuda gästerna en aktiv semester som stärker hälsa och välmående vilket ger en positiv inverkan på samhället. Resurser ska utökas för att stärka organisationen inom hållbarhetsområdet och enhetliga hållbarhetsstrategier ska inarbetas som en del i företagets övriga verksamhet, såsom grön finansiering, hållbar mark- och fastighetsexploatering med mera.