SkiStars strategier

Välskötta produkter och tjänster ger en hög andel återkommande gäster. Dessa är i sin tur de bästa marknadsförarna.

Operativa strategier

 • Med en välutbyggd infrastruktur ska gästen finna allt inom gångavstånd. Boende och skidområden knyts ihop för att ge ett stort utbud av liftnära boende. Det så kallade Ski in Ski out-konceptet innebär ett oberoende av bilen som transportmedel under vistelsen.
 • Utveckling av koncernens snöläggningssystem har hög prioritet. Dessa moderniseras och byggs fortlöpande ut för att kunna erbjuda bra skidåkning oavsett natursnöförhållanden.
 • Destinationerna har olika profil och ska därigenom tillsammans attrahera stora kundgrupper.
 • SkiStar ska medverka till att det finns ett brett utbud av prisvärda transportmöjligheter till respektive destination, i första hand genom avtal med externa aktörer och i andra hand genom att erbjuda egna transportlösningar.

Ledarskaps- och servicestrategier

 • SkiStar ska ha en företagskultur som utgår från lärande, bra prestationer, omtanke, gästfokus och stolthet. Ledarskapet ska också ge en förändringsvillig attityd – att förbättra förbättringarna.
 • Gästservicen ska ständigt förbättras. Strategin för detta är professionella urvalsprocesser vid rekrytering samt utbildning och kontinuerlig uppföljning.
 • Alpindestinationerna ska löpande förbättras i dialog med gästerna och deras önskemål, vilket ska ge ännu fler nöjda och återkommande gäster.
 • Arbetet med att förbättra tillgänglighet, enkelhet och bekvämlighet för gästerna ska alltid vara i fokus.

Marknads- och försäljningsstrategier

 • Marknads- och försäljningsstrategierna syftar främst till att öka antalet och maximera andelen alpina skidåkare på SkiStars destinationer.
 • Varumärket SkiStar och SkiStars destinationer ska tydliggöras och stärkas genom marknadsföring och anpassning till olika målgrupper.
 • Samordning av försäljningen med en webbadress och ett telefonnummer möjliggör ökad korsvis försäljning, ökad servicenivå, ökad effektivitet och optimering av samtliga destinationers bäddutbud.
 • Ökad förskottsförsäljning innebär att en större del av intjäningen säkras tidigt, redan innan säsongen startar, vilket innebär en lägre risk och ett utjämnat kassaflöde.
 • En ökad andel försäljning via webben innebär lägre försäljningskostnader samt utökat kundregister för bearbetning.
 • Ökat antal besökare på webben innebär möjlighet till merförsäljning.
 • De som köper en skidresa till SkiStars destinationer är kund hos SkiStar och gäst på aktuell destination.

Hållbarhetsstrategier

 • SkiStars hållbarhetsstrategi har sin grund i bolagets vision.SkiStar ska värna om den unika fjällmiljö bolaget verkar i genom att beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamhetens strävan om att skapa minnesvärda fjällupplevelser.
 • SkiStar ska erbjuda gästerna en aktiv semester som stärker hälsa och välmående vilket ger en positiv inverkan på samhället.
 • Hållbarhetsstrategier ska inarbetas som en del i företagets övriga verksamhet.

Korsvist lärande och benchmarking

 • Medarbetarna inom SkiStar besitter stor erfarenhet och kunskap om hur alpina skidanläggningar ska drivas. Genom möten mellan likartade befattningshavare på de olika destinationerna sker ett korsvist lärande. Genom att jämföra de olika anläggningarnas verksamheter och arbetsmodeller skapas förutsättningar för effektivare drift samt stärkta gästrelationer och därmed ökad tillväxt samt lönsamhet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy