SkiStars affärsmodell

Koncept och affärsmodell

Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination. Kompletterande verksamheter som både ger gäster och SkiStar mervärden ska utvecklas och komplettera befintligt utbud. Exempel på sådana verksamheter är andelsförsäljning genom SkiStar Vacation Club samt försäljning av fjällsportprodukter via skistarshop.com och i fysiska butiker. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka destinationernas varumärke och ge gästerna en bättre upplevelse.

Segmentet Fastighetsutveckling- och exploatering ska genom aktiv fastighetsutveckling på SkiStars destinationer skapa nya moderna och attraktiva boendeenheter och genom försäljning även generera vinster.