SkiStars affärsidé

SkiStars affärsidé är att utveckla alpin fjällturism genom att paketera produkter och tjänster som stärker den alpina fjällupplevelsen. SkiStar är ett börsbolag med uppdrag att skapa värde för både aktieägare och gäster. Varumärket SkiStar är starkt och tydligt. Det innefattar olika produkter, tjänster och verksamhetsområden inom alpin fjällturism som tillsammans bildar en helhet och stärker varumärket.

SkiStar är under ständig utveckling och har som ambition att alltid ligga i framkant för att erbjuda gästerna den bästa semestern och minnesvärda fjällupplevelser. Allt paketeras under skistar.com, för att förenkla bokning och köpprocess samt för att inspirera och förstärka upplevelsen av alpin skidåkning.