Utdelningspolicy

Målsättningen är att 40-60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

Den av styrelsen faktiskt föreslagna utdelningsnivån ska årligen anpassas med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå och investeringsbehov.