SkiStar verkställer aktiesplit 2:1

Styrelsen har beslutat att spliten ska verkställas den 17 januari 2019.

Vid SkiStar AB:s årsstämma den 15 december 2018 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 2:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 17 januari 2019 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 18 januari 2019. 

Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2019 och första dag för handel med aktier efter split är den 16 januari 2019. Den nya ISIN-koden för B-aktien kommer att vara SE0012141687. 

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. 

Spliten medför att antalet aktier i SkiStar AB ökar från 39 188 028 st till 78 376 056 st, varav 3 648 000 A-aktier och 74 728 056 B-aktier.

Aktieägarförmåner

Som aktieägare i SkiStar erhåller du förmåner under din fjällsemester på samtliga av våra skandinaviska destinationer.

Aktieägarförmåner