SkiStar som investering

SkiStar är den ledande semesterarrangören för Skandinavien med ett erbjudande och en effektiv organisation som har gett kontinuerlig tillväxt med stabil lönsamhet.

Trenden med aktiv fritid och semester på hemmaplan gör att SkiStar kommer att stå än starkare i framtiden.

Försäljningen har medvetet fokuserats till skistar.com, där gästens engagemang samlas, vilket ger SkiStar en direktrelation med gästen vilket är en konkurrensfördel.

Bolaget har stora tillgångar i mark och fastigheter på de destinationer där SkiStar är verksamt. Fastighetsutvecklings- och exploateringsverksamheten genererar reavinster men också strategiska projekt som utökar antal bäddar, och därmed potentiellt fler gäster, till kärnverksamheten. Från och med sommaren 2021 driver också SkiStar ett antal prestigefyllda lodger och hotell på destinationerna vilket leder till att erbjudandet förstärks.

FÖRMÅNER FÖR AKTIEÄGARE

Aktieägare till minst 200 SkiStar-aktier får rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatten uppgår till 15 procent på Ski-/Bike-/TrailPass, köp på skistarshop.com samt skidhyra och skidskola, som drivs i SkiStars regi. Rabatten gäller även onlineköp på skistarshop.com samt i SkiStarshops och Concept stores. Aktie­ägarrabatten gäller även för aktieägarens familj (maka/make/sambo samt barn under 18 år).

Läs mer om bokning med aktieägarrabatt samt de fullständiga villkoren här, eller kontakta aktieägarservice på ­aktieagarservice@skistar.com alternativt +46(0)10 810 96 19.