SkiStar som investering

SkiStar är en marknadsledande operatör av fjällanläggningar i Sverige och Norge, vars erbjudande och effektiva organisation har gett kontinuerlig tillväxt med stabil lönsamhet.

I Skandinavien har bolaget en ledande position som semesterarrangör. Trenden med aktiv fritid och semester gör att SkiStar kommer att stå än starkare i framtiden.

Försäljningen har medvetet fokuserats till skistar.com, där kundens engagemang samlas vilket ger SkiStar en direktrelation med kunden. Detta är en konkurrensfördel. 

Bolaget har dessutom stora tillgångar i mark och fastigheter på de destinationer där SkiStar är verksamt. Fastighetsutvecklings- och exploateringsverksamheten genererar reavinster men också strategiska projekt som utökar antal bäddar, och därmed potentiellt fler gäster, till kärnverksamheten.

FÖRMÅNER FÖR AKTIEÄGARE

Aktieägare till minst 200 SkiStar-aktier får rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatten uppgår till 15 procent på SkiPass, köp på skistarshop.com samt skidhyra och skidskola, som drivs i SkiStars regi. Aktie­ägarrabatten gäller även för aktieägarens familj (maka/make/sambo samt barn under 18 år). 

Läs mer om bokning med aktieägarrabatt samt de fullständiga villkoren här, eller kontakta aktieägarservice på ­aktieagarservice@skistar.com alternativt +46(0)280-880 95.