SkiStar som investering

SkiStar är en marknadsledande operatör av skidanläggningar i Sverige, Norge och Österrike, vars erbjudande och effektiva organisation har gett kontinuerlig tillväxt med stabil lönsamhet.

I Skandinavien har bolaget en ledande position och modellen har visats skalbar genom utvecklingen av St. Johann in Tirol. Trenden med aktiv fritid och semester gör att SkiStar kommer att stå än starkare i framtiden.

Försäljningen har medvetet fokuserats till skistar.com, där kundens engagemang samlas vilket ger SkiStar en direktrelation med kunden. Detta är en konkurrensfördel. 

Bolaget har dessutom stora tillgångar i mark och fastigheter på de destinationer där SkiStar är verksamt. Fastighetsutvecklings- och exploateringsverksamheten genererar reavinster men också strategiska projekt som utökar antal bäddar, och därmed potentiellt fler gäster, till kärnverksamheten.

FÖRMÅNER FÖR AKTIEÄGARE

Aktieägare till minst 200 SkiStar-aktier får rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatten uppgår till 15 procent på SkiPass, köp på skistarshop.com samt skidhyra och skidskola, som drivs i SkiStars regi. Aktie­ägarrabatten gäller även för aktieägarens familj (maka/make/sambo samt barn under 18 år). 

Läs mer om bokning med aktieägarrabatt samt de fullständiga villkoren här, eller kontakta aktieägarservice på ­aktieagarservice@skistar.com alternativt +46(0)280-880 95.