Aktien

SkiStars B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2019 hade SkiStar 36874 aktieägare och stängningskursen för aktien var 116 kronor.

Aktiestruktur

Den 31 augusti 2019 uppgick bolagets aktiekapital till 19 594 014 kronor fördelat på 78 376 056 aktier. Av dessa aktier är 3 648 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 74 728 056 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

Kursutveckling och omsättning

Under verksamhetsåret 2018/19 ökade aktiekursen med 15:00 kronor (14,9 procent) till 116 kronor. NASDAQ Stockholms totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med 1,1 procent.

SkiStars B-aktie börsnoterades år 1994. Sedan börsintroduktionen har kursen ökat från 4,50 kronor till 116 kronor, justerat för genomförda aktiesplittar. Årsstämman beslutade i december 2019 om en utdelning om 3:50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018/19.

Under perioden 1 september 2018–31 augusti 2019 omsattes på NASDAQ Stockholm 16 300 732 (17 721 952) SkiStar-aktier till ett sammanlagt värde om 1 860 miljoner kronor (1 571). Högsta betalkursen var 137:00 kronor, noterad den 17 juni 2019, och lägsta betalkurs var 93:10 kronor, noterad den 11 september 2019.

Den 31 augusti 2019 uppgick SkiStars börsvärde till 9 092 miljoner kronor (7 916).

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

Utdelningspolicy »

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

Analytiker »

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy