Aktien

SkiStars B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2018 hade SkiStar 31 622 aktieägare och stängningskursen för aktien var 202 kronor.

Aktiestruktur

Den 31 augusti 2018 uppgick bolagets aktiekapital till 19 594 014 kronor fördelat på 39 188 028 aktier. Av dessa aktier är 1 824 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 37 364 028 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

Struktur_Aktie_Agare.png

Kursutveckling och omsättning

Under verksamhetsåret 2017/18 ökade aktiekursen med 15:50 kronor (8,3 procent) till 202 kronor. NASDAQ Stockholms totalindex (OMXS) minskade under samma period med 7 procent.

SkiStars B-aktie börsnoterades år 1994. Sedan börsintroduktionen har kursen ökat från 9 kronor till 202 kronor, justerat för genomförda aktiesplittar. Under samma period har utdelning lämnats med 69:19 kronor per aktie inklusive av styrelsen föreslagen utdelning om 7:00 kronor för verksamhetsåret 2017/18.

Under perioden 1 september 2017–31 augusti 2018 omsattes på NASDAQ Stockholm 8 860 976 (5 264 539) SkiStar-aktier till ett sammanlagt värde om 1 571 miljoner kronor (908). Högsta betalkursen var 213:50 kronor, noterad den 21 augusti 2018, och lägsta betalkurs var 147:20 kronor, noterad den 6 februari 2018.

Den 31 augusti 2018 uppgick SkiStars börsvärde till 7 916 miljoner kronor (7 309).

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

Utdelningspolicy »

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

Analytiker »

*) Tal avseende 2017/18 har här ej justerats för den aktiesplit 2:1 som genomförts i januari 2019.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy