Ägarstruktur

Per den 31 augusti 2019 hade SkiStar 36 874 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy