Ägarstruktur

Per den 31 augusti 2018 hade SkiStar 31 622 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Svenska privatpersoners ägande, antingen direkt eller genom bolag, uppgick till 67,87 procent och svenskt institutionellt ägande till 18,81 procent av aktiekapitalet. Utländska privatpersoner svarade för 0,16 procent och utländska juridiska personer samt utländskt institutionellt ägande svarade för 13,16 procent av aktiekapitalet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy