Största aktieägarna

Per den 31 december 2020 hade SkiStar 51 680 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De två största ägargrupperna efter röstetal – Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag respektive familjen Erik Paulsson med bolag – motsvarade ca 63 procent av rösterna och ca 47 procent av aktiekapitalet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy