Största aktieägarna

Per den 31 maj 2019 hade SkiStar 34 657 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De två största ägargrupperna efter röstetal – Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag respektive familjen Erik Paulsson med bolag – motsvarade ca 63 procent av rösterna och ca 47 procent av aktiekapitalet. Förteckningen nedan är uppdaterad senast den 31 maj 2019.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy