Aktieägare

SkiStars aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Enligt aktieboken var antalet aktieägare 46 735 st (36 874) den 31 augusti 2020.

De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret 2019/20 för 64 procent (64) av kapitalet och 75 procent (75) av rösterna.

Utländska ägare svarade för 14 procent (16) av kapitalet. Svenskt institutionellt ägande utgör 14 procent (19) av kapitalet.

Största aktieägarna »

Ägarstruktur »

Insidertransaktioner »