Aktieägare

SkiStars aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Enligt aktieboken var antalet aktieägare 36 874 st (31 622) den 31 augusti 2019.

De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret 2018/19 för 64 procent (65) av kapitalet och 75 procent (75) av rösterna.

Utländska ägare svarade för 16 procent (13) av kapitalet. Svenskt institutionellt ägande utgör 18 procent (19) av kapitalet.

Största aktieägarna »

Ägarstruktur »

Insidertransaktioner »

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy