Delårsrapport Q3 2022/23

Delårsrapport september 2022-maj 2023

TELEFONKONFERENS OCH WEBBPRESENTATION

I samband med rapporten håller SkiStar en telefonkonferens med webbpresentation. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Martin Almgren presenterar och kommenterar rapporten.

Tisdagen den 20 juni 2023 klockan 10.00 CEST.
Webbsändning: https://financialhearings.com/event/44266

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig här efter sändningen.

Årsredovisning 2021/22

SkiStar AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021/22.

Den svenska årsredovisningen för 2021/22 finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).