SkiStars övriga hållbarhetsinitiativ

SkiStar står bakom ett stort antal hållbarhetsinitiativ, bland annat soldrivna liftar, och utökat antal laddstolpar för elbilar.

Hållbarhetsinitiativ från SkiStars sida exemplifieras nedan.

 • SkiStars pistmaskiner har på samtliga destinationer snödjupsmätare för köroptimering och effektivisering, vilket leder till minskade utsläpp och minskad energiförbrukning.
 • Fossilfritt bränsle används i driften på SkiStars svenska destinationer, vilket minskar koldioxidutsläppen med 90 procent.
 • Skidbussarna på SkiStars svenska destinationer går på fossilfritt bränsle.
 • Största andelen nybyggt boende är liftnära så kallat Ski in Ski out vilket innebär färre transporter på destinationerna.
 • Vid all nyproduktion bygga laddstolpar för elbilar för att möta ökade efterfrågan på miljövänliga transportmedel.
 • Boende byggs i möjligaste mån av lokala byggföretag med lokalt anskaffat kretsloppsmaterial.
 • Vid SkiStars exploatering sparas och återläggs befintlig markvegetation runt byggnaderna. Träd i byggnadernas omgivning skyddas under byggtiden.
 • Kontinuerligt arbete med att förebygga erosion i backarna genom vattenfördämningar och etablering av vegetation.
 • SkiStar stimulerar ungas första kontakt med arbetsmarknaden. De senaste tio åren har SkiStar gett över 11 000 ungdomar mellan 18 och 24 år möjligheten att få in en fot i arbetslivet.
 • SkiStars verksamhet är geografiskt spridd och därför ersätts fysiska möten med telefon-, webb och videokonferensmöten i så stor utsträckning som möjligt.
 • I områden med fjärrvärmenät sker en konvertering av egna fastigheter till vattenburen värme från direktverkande el.
 • SkiStar är delägare i Dala Vindkraft Ekonomiska Förening samt Dala Vind AB som ett led i satsningen på förnybar energi och klimatneutral elproduktion, samt i syfte att bidra till att klimatmålen för kommunerna, Dalarnas län, Sverige och EU kan uppnås.
 • SkiStar driver tillsammans med andra investerare tre biobränsleeldade värmeverk.
 • SkiStar är samarbetspartner till Panta Mera. Burkar och PET-flaskor samlas upp i välmärkta Panta Mera-kärl och igloos på destinationerna. Årets insamlade pant valde SkiStar att använda till inköp av skyddsvisir och skyddsförkläden som skänktes till regionerna Jämtland/Härjedalen och Dalarna. 
 • SkiStar bidrar till ”Min stora dag”, som arbetar med att förverkliga svårt sjuka barns önskedrömmar. Tillsammans med volontärer och SkiStar-personal har flera ”Min Stora Dag” genomförts på SkiStar-destinationer.
 • Stefans Stuga Lindvallen – ett specialdesignat och liftnära boende, med avsikt att bli en plats för familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans. Stefans Stuga ingår i stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond.
 • SkiStars verksamhet är geografiskt spridd och därför ersätts fysiska möten med telefon-, webb och videokonferensmöten i så stor utsträckning som möjligt.