Intressenter och kärnfrågor

För fastställande av för SkiStar väsentliga hållbarhetsområden har SkiStars intressenter engagerats och genomfört en väsentlighetsanalys.

SkiStars intressenter har identifierats genom respektive affärsområde. Intressenternas medverkan möjliggör bolagets vidare utveckling och arbetet framåt med långsiktiga och hållbara lösningar. Vidare intressentdialoger har skett via medarbetarundersökningar, gästundersökningar samt genom möten och dialog med bland annat leverantörer.

Följande intressentkategorier har medverkat:

 

Intressentmodell.png

 

För att, såsom SkiStar beslutat att göra, arbeta fram en hållbarhetrapport i enlighet med GRI:s riktlinjer krävs av SkiStar identifiering, prioritering samt validering. I syfte att identifiera väsentliga hållbarhetsområden har som ett första steg en intern analys genomförts. Genom den har ett urval av hållbarhetsämnen kunnat urskiljas. Hållbarhetsämnena har tagits fram i dialog med affärsområdeschefer för att säkerställa att hela verksamheten omfattas i urvalet. Under det gångna året har SkiStar genomfört en webbaserad väsentlighetsanalys ställd mot företagets intressenter i syfte att identifiera och prioritera de väsentliga hållbarhetsaspekterna. Genomförda analyser har givit följande utfall gällande prioriterade ämnen:

Hallbarhetsamnen.png

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy