Ekonomiskt ansvar

SkiStar har uppdraget att skapa långsiktigt stabilt värde för både aktieägare, gäster såsom andra intressenter.

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken samt skapa långsiktig stabil avkastning krävs en stark finansiell bas där målsättningen är att soliditeten inte skall understiga 35 procent. Läs mer om övriga finansiella mål och utfall »

Skatter är en lagstadgad kostnad som påverkar avkastningen samtidigt som det också är en ansvarsfråga för SkiStar som en samhällsaktör. SkiStar har verksamhet i Sverige, Norge och Österrike och följer respektive lands skattelagstiftning.

SkiStar bedriver verksamhet i både svenska och norska glesbygden. Via SkiStars verksamhet kan fler andra, till viss del kompletterande aktörer, verka inom och nära destinationerna, såsom krögare, hotellverksamheter och andra fjällnära aktiviteter. Både tillresande i form av turister samt bofasta i form av invånare, kommun och företag gynnas av en aktör som verkar för långsiktig och hållbar fjällturism. SkiStars närvaro bidrar till ökad turismnäring som i sin tur genererar samhället skatteintäkter. Utöver det påverkar det regionen i en positiv utveckling i form av förbättrad infrastruktur.

Anti-korruption

I SkiStars riskhantering samt i styrdokumenten hanteras bland annat anti-korruption. SkiStars anti-korruptionsarbete syftar främst till att motverka korruption inom bolaget. Detta görs bland annat genom att kartlägga riskerna kopplade till korruption, sätta rutiner och riktlinjer för inköp såsom hantering av eventuella mutor för att motverka incidenter, uppföljning och om fall av korruption bekräftas vidta åtgärder. SkiStars samtliga anställda kommer att genomgå utbildning kring anti-korruption i syfte att öka kännedom och medvetenheten. SkiStar tillämpar nolltollerans mot mutor och korruption.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy