Tidigare bolagsstämmor

Protokoll från de senaste tio årens bolagsstämmor.

Årsstämma 2022

Årsstämma för verksamhetsåret 2021/22 ägde rum lördagen den 10 december 2022 i Sälen.

Dokumentation från årsstämman:

Årsstämma 2021

Årsstämma för verksamhetsåret 2020/21 ägde rum lördagen den 11 december 2021 i Sälen.

Dokumentation från årsstämman:

Protokoll från tidigare bolagsstämmor