SkiStars årsstämma 2023

SkiStar AB (publ) höll årsstämma för verksamhetsåret 2022/23 lördagen den 9 december 2023 i Sälen.

Här finner du kommunikén från årsstämman i vilken de beslut som fattades är sammanfattade.

Handlingar från årsstämman
Protokoll och övrig dokumentationen från bolagsstämman finns tillgängligt här: Handlingar inför årsstämman 2023

 

Handlingar årsstämma 2023

Handlingar årsstämma 2023

Tidigare bolagsstämmor

Protokoll från de senaste tio årens bolagsstämmor.

Tidigare bolagsstämmor