Valberedning

Vid SkiStars årsstämma den 14 december 2019 beslutades om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen.

Principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2020 utgörs enligt valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2020.

Valberedningen har följande sammansättning:

Anders_Sundstrom_2020.jpg Lennart_Mauritzson_2020..jpg bild-kommer.jpg bild-kommer.jpg
Anders Sundström Lennart Mauritzson Marianne Nilsson Per Limberg
Utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag. Utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag.

Utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Utsedd av Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen.

Valberedningen har inom sig utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande.

SkiStars årsstämma kommer att hållas i Sälen lördagen den 12 december 2020.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 67 Sälen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy