Valberedning

Vid SkiStars årsstämma den 14 december 2019 beslutades om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen, vilka alltjämt gäller.

Principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2021 utgörs enligt valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2021.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Per Gullstrand, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag
  • Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningen utsåg inom sig Lennart Mauritzson till dess ordförande.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 67 Sälen