Valberedning

Vid SkiStars årsstämma den 14 december 2019 beslutades om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen, vilka alltjämt gäller.

Principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2020 utgjordes enligt valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2020.

Valberedningen hade följande sammansättning:

Anders_Sundstrom_2020.jpg Lennart_Mauritzson_2020..jpg bild-kommer.jpg bild-kommer.jpg
Anders Sundström Lennart Mauritzson Marianne Nilsson Per Limberg
Utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag. Utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag.

Utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Utsedd av Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen.

Valberedningen utsåg inom sig Lennart Mauritzson till dess ordförande.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 67 Sälen

Inför SkiStars årsstämma 2021 kommer valberedning att utses av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2021 i enlighet med instruktionen, varefter sammansättningen av valberedningen ovan kommer att uppdateras.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy