Valberedning

Vid SkiStars årsstämma 2021 beslutades om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen.

Principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2021 utgjordes enligt valberedningens instruktion av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2021.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Per Gullstrand, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag
  • Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Fram till den 26 augusti 2021 var Anders Sundström ledamot i valberedningen, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag och ersattes per nämnda datum av Per Gullstrand i valberedningen. För mer information se pressmeddelande avseende att Ander Sundström föreslås som ny styrelseordförande.

Valberedningen utsåg inom sig Lennart Mauritzson till dess ordförande.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 67 Sälen